Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā

  izm2   valsts_sportam Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.

Lasīt tālāk...
 
Jelgava gatavojas Starptautiskās Jaunatnes dienas svinībām 12.augustā

  sjd 12.augustā Izglītības un zinātnes ministrija un Jelgavas pilsētas dome sadarbībā ar biedrību "Latvijas Jaunatnes padome" Jelgavas 6.vidusskolas teritorijā rīko Starptautiskās Jaunatnes dienas svinības.

Starptautiskās Jaunatnes dienas svinību mērķis ir vienot jauniešus no visas Latvijas daudzveidīgās izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs, veicināt sadarbību starp jauniešiem, pievērst plašākas sabiedrības uzmanību jauniešiem aktuāliem jautājumiem, kā arī iepazīstināt ar daudzveidīgo pašvaldību un organizāciju piedāvājumu darbā ar jauniešiem. Pasākuma norises vieta izvēlēta, lai godinātu Pirmo Latvijas Jauniešu galvaspilsētu – Jelgavu!

Starptautiskās Jaunatnes dienas svinībās jaunieši no visas Latvijas aicināti iesaistīties Latvijas pašvaldību un nevalstisko organizāciju piedāvātajās aktivitātēs, parādīt savus talantus plašākai publikai, kā arī iepazīt Jelgavu, piedaloties orientēšanās spēlē. Vienlaikus ar šīm aktivitātēm, 12.augustā pasākuma vietā risināsies arī Jelgavas pilsētas pagalmu futbolu/ielu futbola turnīra (BASTA) noslēguma posms.

Pieteikšanās pasākumam līdz 1.augustam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: ejuz.lv/1208  
Aktuālā informācija par pasākumu: http://ejuz.lv/notikums

 
Atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai

Ar 2016.gada 1.jūliju pašvaldības atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē ir 159,00 euro mēnesī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

 
Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 6/2

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma privātajā pirmsskolas izglītības iestādē nodrošināšanai bērnam tiek palielināts par 20,00 euro

Lēmums

 
Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam

26.05.2016. tika pieņemts Jelgavas pilsētas domes lēmums  Nr. 6/3  PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU PRIVĀTAJAM BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM”.

lēmums
nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums

 
Sveicam „Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas” ieguvējus

  lilium-and-peach-rose-bouquet-00788 Š.g. 1. jūnijā  plkst. 18.00 tiek apbalvoti Jelgavas pilsētas vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie - „Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas” ieguvēji. Izglītības kvalitātes balvu saņem 7. -12.klašu izglītojamie un profesionālo izglītības iestāžu 1.-4.kursa izglītojamie ar mācību sasniegumu vidējo vērtējumu mācību gadā ne zemāku par 8,5 ballēm.

  

Šogad Izglītības kvalitātes balvu, naudas balvu 75 euro apmērā saņem 251 izglītojamais.

Lasīt tālāk...
 
Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātniskās konferences un starptautisko konkursu laureātus.

  olimpiade Šodien, 25.maijā plkst. 18.00 Jelgavas kultūras namā ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa Pateicības rakstu tiek sveikti Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi par sasniegumiem Zemgales reģiona, valsts, starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajā konferencē un starptautiskajos konkursos.

Lasīt tālāk...
 
Unikāls jaunums mūsu skolu bibliotēkās

  0001 Par sportu, draudzību, Kiberslazdu, revolūciju, ļaunumu, sociālajiem tīkliem, uzvaras garšu un daudz ko citu Jūs atradīsiet pasaulē pirmajā golfa pasakā "Lieliskā Golfa Četrinieka Izglābšana".
Mūsu pilsētas skolu bibliotēkām ir uzdāvināta vienreizēja bērnu grāmata, kura ierobežotā skaitā (600 eksemplāros) izdota projekta "Golfa pasaka Latvijas skolām" ietvaros.
Līdz šim, visā 400 gadus ilgā pastāvēšanas vēsturē, golfam nav bijusi sava pasaka un atpazīstamu pasakas varoņu.
Tagad tāda ir, tā ir uzrakstīta Latvijā un tās autore ir mazā golfera mamma. Latvija rullē!
Projektu ir atbalstījusi Latvijas Golfa federācija un privātpersonas.

Jautājiet skolu bibliotēkās.

 
Jelgavnieki uzrāda izcilas zināšanas „Eiropas eksāmenā” – 14 balvas saņem jelgavnieki!

  9_maijs Jelgavnieki, kuri iegūst balvas „Eiropas eksāmenā”:

1.vieta - Kasparam Rozītim (8.klase, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija) un Loretai Zajankovskai (6.klase, Jelgavas 4.sākumskola) – balvā iegūst lidojumus ar gaisa balonu! Lidojumus aerodium vēja tunelī vai nobraucienu ar vasaras bobu Siguldas bobsleja trasē iegūst Alise Šaule (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Kristiāns Pakulis (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola), Jānis Maize (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Katrīna Strautniece (Jelgavas 3.pamatskola), Ansis Vedļa (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola), Laura Cīrule (Jelgavas 4.sākumskola), Jana Zīberte (Jelgavas 4.sākumskola), Eleonora Taube (Jelgavas 4.sākumskola), Linda Dreimane (Jelgavas 3.pamatskola), Armands Meiers (Jelgava), Kārlis Krūkliņš (Jelgava), Alvils Apsītis (Jelgava).

Lasīt tālāk...
 
Vasaras nometne "Lediņos"

  www_Nometne_2016 Bērnu vasaras nometnes "50 dienās apkārt pasaulei" līgumu slēgšana klātienē notiks 16. maijā (plkst. 12:00 - 19:00) un 17. maijā (plkst. 7:00 - 14:00)
Jelgavas BJC "Junda" (Pasta ielā 32). 

Pieteikties nometnei varēs arī vēlāk jūnijā, jūlijā un augustā.
Tālrunis uzziņai: 63022298

 
Skolēnu nodarbinātība 2016.gada vasarā

Lai sniegtu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā, vairāk kā 430 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra audzēkņiem  vecumā no 13 līdz 17 gadiem un18 gadus veciem audzēkņiem ar īpašām vajadzībām tiek piedāvāta iespēja strādāt Jelgavas  pilsētas  iestādēs, uzņēmumos  un kapitālsabiedrībās, veicot savam vecumam atbilstošus darbus.

Lasīt tālāk...
 
Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

  dgs_lielais_centrs ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īsteno projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu. 

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Lasīt tālāk...
 
Skolēni aicināti pieteikties LLU būvnieku skolā

  lif1 Marta un aprīļa sestdienās LLU notiks nodarbības skolēniem “Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā", uz kuru aicināti vidusskolēni un tehnikumu audzēkņi, kas vēlas iepazīt Latvijas Lauksaimniecības universitāti un savu nākotnes profesiju. 

Nodarbības organizēs LLU Lauku inženieru fakultātes (LIF) mācībspēki un studenti. Tiem jauniešiem, kas ir izlēmuši pēc vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas sākt mācības Būvniecības studiju programmās, šī ir lieliska iespēja brīvā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt studiju vidi, mācībspēkus un sagatavoties studijām. Taču tie, kas vēl nav izlēmuši, ko vēlas studēt, skolas nodarbībās varēs pārliecināties par savu atbilstību šai profesijām. Dalība skolas nodarbībās ikvienam vidusskolēnam ir bez maksas.

Lasīt tālāk...
 
Stājas spēkā izmaiņas elektronisko karšu lietošanas maksas kārtībā

AS "SEB banka"  informē, ka no 2016. gada janvāra stājas spēkā izmaiņas Jelgavas e-kartes lietošanas komisijas maksas ieturēšanas kārtībā.  

Līdz šim Jelgavas elektroniskās kartes lietošanas gada maksa bija noteikta 1,42 eiro apmērā, un tā tika ieturēta reizi gadā. SEB banka informē, ka, sākot ar 2016. gada 28. janvāri par Jelgavas e-kartes lietošanu tiks ieturēta ikmēneša komisijas maksas 0,15 eiro apmērā. Turpmāk šī komisijas maksa 0,15 eiro apmērā tiks ieturēta katra mēneša 28. datumā.

Bankas pārstāvji Jelgavas iedzīvotājus aicina pārliecināties, ka kontā ir pietiekami naudas līdzekļi kartes lietošanas ikmēneša maksai.

Papildus informācijas saņemšanai jelgavnieki aicināti sazināties ar SEB bankas Klientu centru pa tālruni 8777 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 22:00, brīvdienās no 10 līdz 17, izmantojot Skype (SEB_Latvija), rakstot uz epasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai arī apmeklējot SEB bankas filiāli Jelgavā, Akadēmijas ielā 3 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Informāciju sagatavoja AS "SEB banka"    
Maksājumu karšu attīstības un atbalsta pārvalde

 
Izzinošas un radošas aktivitātes skolēniem

  image003 Latvijas Lauksaimniecības universitāte piedāvā izglītības iestādēm sadarbību mācību procesa dažādošanai un inovatīvu mācību metožu pielietošanai, aicinot uz mācību ekskursijām, izzinošām un radošām nodarbībām u.c. aktivitātēm, ko var veiksmīgi integrēt mācību stundās. 

Skatīt piedāvājumu: http://www.llu.lv/skoleniem

 
Peldēšanas nodarbības PII "Kāpēcīši"
  IMGL8442 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši" , Ganību ielā 66, informē, ka interešu izglītības nodarbības peldētapmācībā bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem  sāksies no 19.10.2015.
Lai nodrošinātu bērnu dzīvībai un veselībai drošus apstākļus un   kvalitatīvu pedagoģisko procesu, aicinām vecākus iepriekš pieteikties.
Tālrunis:  63022874     grafiks
 
Peldēšanas nodarbības PII "Rotaļa"
  picture 134 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa" , Lāčplēša ielā 5, informē, ka interešu izglītības nodarbības peldētapmācībā bērniem vecumā no 2 mēnešiem līdz 3 gadiem sāksies no 19.10.2015.
Lai nodrošinātu bērnu dzīvībai un veselībai drošus apstākļus un   kvalitatīvu pedagoģisko procesu, aicinām vecākus iepriekš pieteikties.
Tālrunis: 63083102       mājas lapa: http://pii-rotala.lv/index.php?page=baseins
 
2.internātpamatskolai būs jauna sporta zāle

  2intpsk Uzsākta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”  īstenošana.

Lai nodrošinātu bērniem fiziskās attīstības un rehabilitācijas iespējas, pie izglītības iestādes plānots uzbūvēt sporta zāli ar rehabilitācijas un tehniskajām telpām, ievērojot zemas enerģijas patēriņa ēkas prasības (ap 14,5 kWh/m2 gadā), tāpat paredzēts labiekārtot teritoriju pie jaunās sporta zāles un izveidot stāvlaukumu apmēram 30 automašīnām.

Darbi pie jaunās sporta zāles sāksies jau šonedēļ. Kopējais projekta budžets ir 1 922 400 eiro, no kuriem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 995 000, savukārt Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums – 927 400 eiro. Projekta partneris ir Norvēģijas iekšzemes enerģētikas aģentūra, kas paredz simtprocentīgu finansējumu enerģētikas eksperta piesaistei. Eksperts apsekos objektu un sniegs ieteikumus par atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas iespējām, savukārt projektam noslēdzoties – izstrādās rekomendācijas jaunuzbūvētās ēkas ekspluatācijai.

Sporta zāli saskaņā ar iepirkumu konkursa rezultātiem būvēs SIA «Latvijas Energoceltnieks», ar ko jau noslēgts līgums. Darbi jāpabeidz līdz 2016. gada 31. martam.