Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs
Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004   1iskb

Direktors Gunda Balode
Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029514

Direktors: 63023684

Direktora vietnieks izglītības jomā: 63029794

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63021014

fakss 63029514

e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa
www.jelgava1isk.lv

Izglītojamo skaits

1.-9.kl.

150

Aktīvās izglītības programmu licences

21015311 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
21015411 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
1015311 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
1015411 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
1015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Koris

1.-4.kl. 

Ansamblis

5.-9.kl. 

Lietišķās mākslas pulciņš

5.-9.kl. 

Kokapstrāde

1.-9.kl.

Teātra pulciņš

1.-4.kl.

Skolas avīzīte

3.-7.kl. 

Vides pētnieki

4.-.6.kl.

Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs” atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

Speciālista vārds,
uzvārds

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Direktore
Gunda Balode

16:00-18:00

Direktora vietniece
izglītības jomā
Ginta Strade

16:00-18:00

Direktores vietniece
metodiskajā darbā
Līga Gutnika

08:30-10:30

16:00-18:00

Izglītības metodiķe
Marika Cabija

08:00-10:00

08:00-11:00

Psihologs
Agita Vimba

08:30-16:30

Logopēds
Anita Stāvause

15:30-16:30

15:00-16:30

Speciālais pedagogs -
montesori pedagogs

Indra Graudiņa

13:00-14:00

10:00-11:00

Ārsts pediatrs
Ilze Trepša

17:00-18:00

11:00-12:00

Fizioterapeits
Linda Rimgaile

17:00-18:00

11:00-12:00

Sociālais pedagogs
Skaidrīte Krastiņa

08:00-11:00

12:00-15:00

11:00-15:00

Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums

  1. Pamata vingrojumu komplekss izglītojamo stājas nostiprināšanai.
  2. Speciālie vingrojumi plakanās pēdas korekcijai.
  3. Individuālo izglītības plānu izveide, atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
  4. Līdzsvara un spēka vingrojumi dziļās muskulatūras stiprināšanai.
  5. Modernās tehnoloģijas- iespēja un riski bērna attīstībā.
  6. Izmantojamie materiāli un darba paņēmieni izglītojamajiem ar valodas un lasīšanas traucējumiem ārpus izglītības iestādes.

Profesionālās kompetences pilnveidei pieteikšanās pa tālruni 23274810, kontaktpersona direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika.


Matodiskie atbalsta materiāli

Vingrojumi plakanās pēdas profilaksei

Pamata vingrojumu komplekss