Jelgavas 1. internātpamatskola - attīstības centrs
Institūta ielā 4, Jelgavā, LV-3004   1iskb

Direktors Gunda Balode
Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029514

Direktors: 63023684

Direktora vietnieks izglītības jomā: 63029794

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63021014

fakss 63029514

e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa
www.jelgava1isk.lv

Izglītojamo skaits

1.-9.kl.

150

Aktīvās izglītības programmu licences

Kods un teksta daļa

Nosaukums

Licences numurs

Izsniegšanas datums

21015411

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām

V-6491

12.06.2013

21015611

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

V-6492

12.06.2013

21015311

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

V-7379

14.08.2014

21015811

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

V-7380

14.08.2014

21015911

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

V-7381

14.08.2014

Interešu izglītības programmas

Koris

1.-4.kl. 

Ansamblis

5.-9.kl. 

Lietišķās mākslas pulciņš

5.-9.kl. 

Kokapstrāde

1.-9.kl.

Teātra pulciņš

1.-4.kl.

Skolas avīzīte

3.-7.kl. 

Vides pētnieki

4.-.6.kl.

Pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1. internātpamatskola-attīstības centrs” atbalsta personāla konsultācijas pedagogiem, izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 23274810

Speciālista vārds,
uzvārds

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Direktore
Gunda Balode

16:00-18:00

Direktora vietniece
izglītības jomā
Ginta Strade

16:00-18:00

Direktores vietniece
metodiskajā darbā
Līga Gutnika

08:30-10:30

16:00-18:00

Izglītības metodiķe
Marika Cabija

08:00-10:00

08:00-11:00

Psihologs
Agita Vimba

08:30-16:30

Logopēds
Anita Stāvause

15:30-16:30

15:00-16:30

Speciālais pedagogs -
montesori pedagogs

Indra Graudiņa

13:00-14:00

10:00-11:00

Ārsts pediatrs
Ilze Trepša

17:00-18:00

11:00-12:00

Fizioterapeits
Linda Rimgaile

17:00-18:00

11:00-12:00

Sociālais pedagogs
Skaidrīte Krastiņa

08:00-11:00

12:00-15:00

11:00-15:00

Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums

  1. Pamata vingrojumu komplekss izglītojamo stājas nostiprināšanai.
  2. Speciālie vingrojumi plakanās pēdas korekcijai.
  3. Individuālo izglītības plānu izveide, atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
  4. Līdzsvara un spēka vingrojumi dziļās muskulatūras stiprināšanai.
  5. Modernās tehnoloģijas- iespēja un riski bērna attīstībā.
  6. Izmantojamie materiāli un darba paņēmieni izglītojamajiem ar valodas un lasīšanas traucējumiem ārpus izglītības iestādes.

Profesionālās kompetences pilnveidei pieteikšanās pa tālruni 23274810, kontaktpersona direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Gutnika.


Matodiskie atbalsta materiāli

Vingrojumi plakanās pēdas profilaksei

Pamata vingrojumu komplekss