Darba plāni
2018. gada novembris

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.11.

10.00

VDI un VISC seminārs “Droša un veselīga izglītības iestāde- no zināšanām uz paradumiem”

ZRKAC

dalībnieki pēc pieteikuma

S. Joma

01.11.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

01.11.

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā

Jelgavas 3. sākumskola

pedagogi

S. Šabanska

A. Škinča

līdz 09.11.

Diagnosticējošais darbs lasītprasmē 2. Klasei

izglītības iestādes

2.kl. skolēni

I.Leilande

direktoru vietnieki māc. Darbā

02.11.

13.00

Kursi “Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

03.11.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. Klasei un EUSO grupai

ZRKAC

JU dalībnieki+ EUSO grupa

S. Šabanska

A. Skalde

05.11.

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 4. Sākumskolā

Jelgavas 4. sākumskola

pedagogi

S. Šabanska

A. Škinča

05.-06.11.

14.00

Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)

Jelgavas 4. vidusskola

Jelgavas 4. vidusskolas pedagogi

I. Leilande

05.11.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

06.11.

9.00

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu dibinātāji/ vadītāji

G. Auza

S. Joma

06.11.

11.10

Mērķprogrammas “Metodiskā atbalsta skola” nodarbība. Atklātā stunda vizuālajā mākslā (sk. S. Romanova)

Jelgavas 2. Pamatskola

metodiskā atbalsta skolas dalībnieki

S. Šabanska

06.11.

12.30

Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē”

PII “ Vārpiņa”

PII „Vārpiņa” vadības komanda un speciālisti

S. Joma

I. Dakne

K. Šabovica

06.11.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 48. Spartakiāde Basketbols

Sporta halle

2003.-2004. g.dz.

M. Actiņa

06.11.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. Nodarbība “Pašizziņas meistarklase”

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

L. Damberga

06.11.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

08.11.

10.00

Seminārs “Aktuāli izglītības politikas jautājumi”

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

izglītības pārvalžu vadītāji

G. Auza

08.11.

13.00

FasTracKids pedagogu sanāksme

Jelgavas 2. pamatskolas FasTracKids mācību centrs

FasTracKids pedagogi

S. Joma

S. Šabanska

08.11.

13.00

Praktisko darbu darbnīca

ZRKAC

pirmsskolas skolotāji

I. Dakne

08.11.

15.00

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas diena

ZRKAC

sporta skolotāji

M. Actiņa

N. Gorškova

I. Leilande

09.11.

11.00

Latvijas skolēnu 72.spartakiāde volejbolā

Koknese

1999./2002. g.dz.

M. Actiņa

10.11.

10.00

Junioru universitātes EUSO grupas nodarbības

ZRKAC

EUSO grupas dalībnieki

S. Šabanska

10.11.

10.00

Vienaudžu izglītotāju apmācību bezmaksas seminārs “Ceļojums starp cilvēkiem”

ZRKAC

Jelgavas skolu jaunieši 13-17 g.v.

S. Šabanska

11.11.

17.00

Lāčplēša diena. Lāpu gājiens no O.Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem

stāšanās O.Kalpaka un Svētes ielā no plkst. 16.30)

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

12.11.

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 4. Sākumskolā

Jelgavas 4. Sākumskola

pedagogi

S. Šabanska

A. Škinča

12.11.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

13.11.

14.30

ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu – karjeras konsultantu sanāksme

Izglītības pārvalde

pedagogi – karjeras konsultanti

I. Mazūdre

I. Kresa

13.11.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

13.11.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2. Nodarbība “Pašizziņas meistarklase”

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

14.11.

13.00

Radošais seminārs “Kā pilnveidot pirmsskolas un sākumskolas skolēnu medijpratību un attīstīt droša interneta lietošanas prasmes”

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

S. Šabanska

14.11.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

14.11.

15.30

Mērķprogrammas “Metodiskā atbalsta skola” nodarbība (2. Grupa)

ZRKAC

dalībnieki

S. Šabanska

15.11.

10.00

Vācu valodas olimpiāde 10.-12. Kl.

ZRKAC

10.-12. klašu skolēni pēc pieteikuma

T.Dzidzēviča

I. Leilande

15.11.

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā

Jelgavas 3. sākumskola

pedagogi

S. Šabanska

A. Škinča

18.11.

12.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta J.Čakstes pieminekļa

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza
Izglītības iestāžu vadītāji

18.11.

17.00

Skolu jauniešu veidoto sveču kompozīciju “Latvija uguns zīmēs” iedegšana

Hercoga Jēkaba laukums, Jelgava

G. Auza

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

20.11.

10.00

Izglītības iestāžu speciālo pedagogu/ skolotāju palīgu darba sanāksme

IIAC

izglītības iestāžu speciālie pedagogi/ skolotāju palīgi

I.Vanaga

20.11.

12.30

Darba sanāksme “Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē”

PII “Zemenīte”

PII “Zemenīte” vadības komanda un speciālisti

S. Joma

I. Dakne

K. Šabovica

20.11.

14.30

Kursi “Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē” (16 st.) 1. Nodarbība

ZRKAC

pedagogi

A. Skalde

20.11.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

21.11.

10.00

Sociālo pedagogu seminārs- apmācība

Izglītības pārvalde

sociālie pedagogi

L. Vilcāne

21.11.

13.00

Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)

ZRKAC

pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki

I. Leilande

21.-22.10.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 48. Spartakiāde Basketbols

Sporta halle

2005.-2006. g.dz.

M. Actiņa

21.11.

15.00

Ziedu nolikšana Jelgavas atbrīvotājiem

Meža kapi

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

22.11.

10.00

UNESCO diena Jelgavā

Jelgavas Amatu vidusskola

aicinātās personas

G. Auza

E. Bišere

22.11.

13.00

Kursi “Domāšanas attīstīšana matemātikas stundās sākumskolā”

ZRKAC

sākumskolas matemātikas skolotāji

I. Leilande

22.11.

14.30

Kursi „Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē” (16 st.) 2. Nodarbība

ZRKAC

pedagogi

A. Skalde

22.11.

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 3. Sākumskolā

Jelgavas 3. Sākumskola

pedagogi

S. Šabanska

A. Škinča

24.11.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. Klasei un EUSO grupai

ZRKAC

JU dalībnieki+ EUSO grupa

S. Šabanska

A. Skalde

24.11.

10.00

Vienaudžu izglītotāju apmācību seminārs “Ceļojums starp cilvēkiem”

ZRKAC

Jelgavas skolu jaunieši 13-17 g.v.

S. Šabanska

26.11.

12.00

Kursi “Eiritmijas elementu izmantošana mācību procesā”

ZRKAC

Pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas pedagogi

D.Pētersone-Gūtmane

26.-27.11.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 48. Spartakiāde Basketbols

Sporta halle

1999.-2002. g.dz.

M. Actiņa

26.11.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

27.11.

12.30

Darba sanāksme “Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē”

PII “Zīļuks”

PII “Zīļuks” vadības komanda un speciālisti

S. Joma

I. Dakne

K. Šabovica

27.11.

14.30

Kursi „Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē” (16 st.) 3. Nodarbība

ZRKAC

pedagogi

A. Skalde

27.11.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

28.11.

14.30

Kursi „Datu vizualizācijas rīki pedagoga darbā” (12 st.)

ZRKAC

pedagogi

A. Škinča

28.11.

15.30

Mērķprogrammas “Metodiskā atbalsta skola” nodarbība (2. Grupa)

ZRKAC

dalībnieki

S. Šabanska

28.11.

10.00

Profesionālās pilnveides programma “Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide” 24h.

SIIC

Jelgavas Valsts ģimnāzija

skolu vadības komandas pēc pieteikuma

G. Auza

I.Bandeniece

E.Slokenberga

28.11.

12.30

Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē”

PII “Lācītis”

PII “Lācītis” vadības komanda un speciālisti

S. Joma

I. Dakne

K. Šabovica

28.11.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

29.11

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

29.11.

10.00

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.

ZRKAC

9.-12.klašu skolēni pēc pieteikuma

L. Sabule D.Pētersone-Gūtmane

29.11.

14.30

Kursi „Interneta un MS PowerPoint lietotnes izmantošana mācību materiālu izveidē” (16 st.) 4. nodarbība

ZRKAC

pedagogi

A. Skalde

29.11.

14.30

Darbseminārs PII vadītāju vietniekiem un direktoru vietniekiem

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

I. Dakne

29.11.

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā

Jelgavas 3. sākumskola

pedagogi

S. Šabanska

A. Škinča

30.11.

Izbraukšana no JIP 7.30

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju pieredzes apmaiņas seminārs “

SKOLA 2030 pilotskola, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

Novembris

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Novembris

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Novembris

Atbalsta pasākumi izglītības iestādes akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas Mākslas skola

Jelgavas 4. vidusskola

direktori

G. Auza

I. Mazūdre

Novembris

Darba sanāksme „Pārmaiņu vadīšana”

Izglītības pārvalde

Jelgavas 6. vidusskolas vadības komanda

G. Auza

I. Arbidane

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

13.11.

9.00

Pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

27.11.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»