Darba plāni
2018. gada jūnijs

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

04.06.-08.06.

Jelgavas Amatu vidusskolas novērtēšana. Ekspertu komisijas darbs izglītības iestādē.

Jelgavas Amatu vidusskola

G. Auza

E. Bišere

No 04.06.

Atvērto vasaras skolu „Kopā labāk, kopā jautrāk” darbības atbalsta pasākumi

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

No 04.06.

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana

skolēni

G. Auza

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

05.06.

13.00

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas,  vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

05.06.

14.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības  pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

PII “ Kāpēcīši”

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

06.06.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

07.06.

10.00

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā / metodiķu sanāksme  “2017./2018. Mācību gada pedagoģiskā darba izvērtējums”

ZRKAC

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā / metodiķi

S. Joma

I. Dakne

07.06.

10.00

Kovizija izglītības iestāžu psihologiem

IIAC

Izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

08.06.

9.00

Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju

Jelgavas 1. Internātpamatskola – attīstības centrs

atvērto vasaras skolu dalībnieki

G. Auza

I. Mazūdre

Sociālie pedagogi

11.06

8:30

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

Jelgavas Valsts ģimnāzija (pils, 145.kab.)

Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra, PII ”Kamolītis” vadības komandas

I. Bandeniece
E. Slokenberga

11.06.

10.00

Kursi “Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

11.06.-15.06.

Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem “Latvija, Lietuva 100”

Jelgava

nometnes dalībnieki

G. Auza

No 11.06.

BJC „Junda” bērnu vasaras dienas nometne „Latvijas dārgumi”

BJC „Junda” nometne

„Lediņi”

I. Jaunzeme

(informācija

www.junda.lv/)

12.06.

Darba sanāksme izglītības iestāžu speciālajiem pedagogiem un skolotāju palīgiem

IIAC

izglītības iestāžu speciālie pedagogi, skolotāju palīgi

I. Vanaga

13.06.

9:30

Erasmus+ starptautiskā projekta „Efektīva komunikācija – veiksmīga dzīve nākotnē” NOSLĒGUMA KONFERENCE

Bistro “SILVA” konferenču zāle Driksas ielā 9, Jelgavā

Pieteikties līdz 12.06. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

A. Jēgere

13.06.

10.00

Mācību gada noslēguma seminārs. Pieteikšanās no 4. jūnija ZRKAC mājas lapā www.zrkac.lv/

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

ZRKAC, JIP, JVĢ, PII “Kamolītis”

13.06.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

14.06.

15.00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Svētbirze

skolēni

Izglītības iestāžu vadītāji

18.06.

9.00

Kursi “Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

20.06

9:00

Kursi „21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās”

ZRKAC

7. – 12. Klašu audzinātāji

L. Damberga

Līdz 21.06.

Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2018./2019.m.g. I semestrim iesniegšana izvērtēšanai

Izglītības pārvalde

G. Auza

I. Mazūdre

Tiks precizēts

Metodisko apvienību vadītāju sanāksme

ZRKAC

MA vadītāji

I.Leilande

D.Pētersone-Gūtmane

25.06.-29.06.

Izglītojoša nometne sadraudzības pilsētu jauniešiem “Latvija, Lietuva 100”

Šauļi

nometnes dalībnieki

G. Auza

Jūnijs

2017./2018. mācību gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2018./2019. mācību gada darbības galveno uzdevumu noteikšana

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvaldes speciālisti

G. Auza

Jūnijs

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

Valsts pārbaudes darbi

04.06.

Fizika 12. klasei

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

L. Stepanova

Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki

05.06.

Matemātika 9. klasei

06.06.

Ķīmija 12. klasei

07.06.

Mazākumtautību valoda mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei

08.06.

Ekonomika 12. klasei

11.06.

Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās 12. klasei

12.06.

Latvijas vēsture 9. klasei

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Jūnijs līdz augusts

Izglītības iestāžu remontdarbu pārraudzība

izglītības iestādes

G. Auza

A. Baltais

S. Joma

Izglītības iestāžu vadītāji

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»