Darba plāni
2017. gada oktobris

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.10.

Izbrauc 8.00

Ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāju MA ekskursija - praktikums (pieteikties pa tālr. 26430531, K.Priede)

Sēlija

ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāji

I. Jorniņa

02.-03.10.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde futbolā

ZOC

1998.-2001.g.dz.

M. Actiņa

03.10.

9.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

03.10.

11.00

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

03.10.

Izbraukšana 11.30

Seminārs „Mācību process ārpus izglītības iestādes – iespēja un izaicinājums”

Langervaldes parks

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

G. Auza

I. Mazūdre

03.10

13.00

Seminārs logopēdiem „Sensomotorās attīstības ietekme uz mācību procesu”

Leltore B. Blomniece

IIAC

PII un skolu logopēdi(pēc iepriekšēja pieraksta

I. Vanaga

04.10.

13.00

Kursi „Atgriezeniskās saites loma mācību procesa kvalitātes nodrošināšanā”

Jelgavas 3. sākumskola

kursu dalībnieki

I. Mazūdre

04.10.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

04.10.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

05.10.

12.00

Latvijas skolēnu 71. spartakiāde Vieglatlētikas rudens kross

Rīga, Šmerlis

Izglītības iestāžu komandas

M.Actiņa

05.10.

Izbrauc 12.45

Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Rīgas Pārdaugavas pirmsskola

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

I. Dakne

05.10.

15.30

Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Metodiskā atbalsta skola” ievadnodarbība 2. grupai

ZRKAC

dalībnieki

S. Šabanska

05.10.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

06.10.

18.00

Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas svinīgais pasākums

Jelgavas pilsētas kultūras nams

Jelgavas pilsētas pedagogi

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

07.10.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-10. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

09.-13.10.

Karjeras nedēļa 2017

pēc pasākumu plāna

skolēni

G. Auza

I. Mazūdre

J. Grīsle

9.10

10.00 -15.00

Nodarbība „Profesijas un prasmes”

ZRKAC

10. – 11. klašu skolēni

L. Damberga

09.10.

11.00

Seminārs „Kā veidot SMU vidusskolā”

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

pedagogi

Dz. Aploka

09.10.

13.00

Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem

PII “Kāpēcīši”

pirmsskolas izglītības skolotāji

I. Dakne

A. Kolča

09.10.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

10.10

8.30 -15.00

Nodarbība „Karjeras ceļš”

ZRKAC

9. – 12. klašu skolēni

L. Damberga

10.10.

12.45

Stundu vērošana un analīze

6. stunda 13.00-13.40 DABASZINĪBAS 6. klasē „Vulkāni”,

7. stunda 13.50-14.30 BIOLOĢIJA 9. klasē „Kontracepcija”,

8. stunda - stundu analīze

Jelgavas 4. vidusskola

ķīmijas, bioloģijas, fizikas un dabaszinātņu skolotāji

A. Freiberga

I. Sitņikova

10.10.

14.00

Jelgavas pilsētas skolēnu 47. spartakiāde Rudens kross

Pļavā pretī pilij

Izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

10.10.

15.00

Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Metodiskā atbalsta skola”. Nodarbība „Dziļā mācīšanās”

ZRKAC

dalībnieki

S. Šabanska

11.10.

9.00 -15.00

Karjeras nedēļā nodarbība „21. gadsimta prasmju tests”

ZRKAC

8. – 11. klašu skolēni

L. Damberga

11.10.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

12.-14.10.

Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) valdes sanāksme

Jelgavas 4. vidusskola

EAS valdes locekļi

T.Aleksandrova

12.10.

08.00

Pieredzes apmaiņas vizīte Siguldas novada skolās

Sigulda

Sporta skolotāji

M. Actiņa

12.10.

14.30

Direktoru vietnieku izglītības jomā mācīšanās grupa

ZRKAC

direktoru vietnieki pēc pieteikuma

S. Šabanska

12.10.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

13.10.

11.00

Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas konference Daugavpilī 13. un 14. oktobrī. Pieteikties konferencei

saitē: ej.uz/LFSA_konf_2017 līdz 6.

oktobrim

Daugavpils

dalībnieki pēc pieteikuma

14.10.

10.00

„Junioru universitātes plus” nodarbības

ZRKAC

9.-10. kl. skolēni (EUSO grupa)

S. Šabanska

16.10.

13.00

Kursi „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā” 2. grupa, 1. nodarbība

ZRKAC

sākumskolas, pamatskolas skolotāji

D. Pētersone-Gūtmane

16.00

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

17.10.

9.00

Seminārs „Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja darba vērtēšana”

PII „Sprīdītis”

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki

I. Dakne

17.10.

10.00

Sociālo pedagogu seminārs

Izglītības pārvalde

sociālie pedagogi

L. Vilcāne

17.10.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1. nodarbība

ZRKAC

9. – 12. klašu skolēni

L. Damberga

18.10.

pārcelta uz 23.10.

14.00

Skolu direktoru sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

18.10.

13.00

Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem

PII “Rotaļa”

pirmsskolas izglītības skolotāji

I. Dakne

A. Kupste

18.10.

13.00

Vācu valodas dienu pasākums - plakātu konkurss „Typisch deutsch” 10.- 12. klasēm.

ZRKAC

dalībnieki pēc pieteikuma

T. Dzidzēviča

18.10.

15.00

Jelgavas pilsētas skolu 2017. gada Olimpiskās stafetes peldēšanā

LLU sporta nams

Izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

18.10.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

19.10.

10.00

Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem

IIAC

Izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

19.10.

13.00

Kursi „Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

19.10.

13.00

Praktisko darbu darbnīca

ZRKAC

pirmsskolas izglītības skolotāji

I. Dakne

19.10.

10.00

Projekta „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Rudens darbnīcas. Diskusija 14.00 „Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?”

ZRKAC

pedagogi un skolēni pēc pieteikuma

S. Šabanska

19.10.

15.00

Krievu valodas (svešvalodas) MA sanāksme

ZRKAC

krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

I. Ivanova

I. Leilande

19.10.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

20.10.

9.00

Latviešu valodas (mazākumtautību izgl. progr.) olimpiāde 7. - 8. kl.

2. posms

Jelgavas 2. pamatskola

skolēni pēc pieteikuma

I. Bušmane

I. Leilande

21.10.

10.00

Junioru universiitātes nodarbības 5.-10. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

23.10.

9.00

Kursi „Pedagoģiskā palīdzība un atbalsta pasākumi skolēniem ar mācīšanās traucējumiem pamatskolā” 1. grupa, 2. nodarbība

ZRKAC

sākumskolas, pamatskolas skolotāji

D. Pētersone-Gūtmane

23.10.

10.00

Inovāciju diena „Dziļā mācīšanās - kas tas ir un kā tas notiek?”

ZRKAC

pedagogi

S. Šabanska

23.10.

10.20

Ceļojošās izstādes „Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” atklāšana

Jelgavas Tehnikums

izglītojamie, vecāki, pedagogi

I. Mazūdre

J. Judzīte

N. Bergfelde

23.-25.10.

pēc pasākumu plāna

BJC „Junda” rudens brīvlaika akcija „Dari, vēro, vari”

pēc pasākumu plāna

1. – 6. klašu skolēni pēc pieteikuma

L. Spalva

24.10.

25.10.

atcelti

10.00

Kursi „Atbalsts pedagogiem bērnu mācīšanās grūtību, uzvedības un emocionālo traucējumu atpazīšana un risinājuma iespējas”

Jelgavas 4. sākumskola

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane A. Kuķalka

24.10.

14.00

Darba sanāksme par iekļaujošo izglītību

IIAC

PII un skolu vadītāji un vietnieki izglītības jomā

I. Vanaga

25.10.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

25.10.

10.00

Kursi „Atgriezeniskās saites loma mācību procesa kvalitātes nodrošināšanā”

Jelgavas 3. sākumskola

kursu dalībnieki

I. Mazūdre

26.10.

9:00

Kursi “21. gadsimta prasmes izglītībā”

ZRKAC

Pirmskolas izglītības skolotāji

L. Damberga

I. Dakne

26.10.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

27.10.

Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Metodiskā atbalsta skola”. Nodarbība „Skolotāju sadarbība skolā un pilsētā mācību procesa plānošanā un stundu realizācijā”

Ventspils

dalībnieki

S. Šabanska

27.10.

12.00

IKT kursi „Mācīšanās motivēšanas rīki svešvalodu stundās”

ZRKAC

angļu valodas skolotāji

A. Ozoliņa

30.10.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

31.10.

10.00

Seminārs PII vadītāju vietniekiem „Pedagoģiskie vērojumi”

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

31.10.

14.00

Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā

Izglītības pārvalde

direktoru vietnieki izglītības jomā

G. Auza

L. Stepanova

I. Mazūdre

31.10.

15.30

Mājturības un tehnoloģiju MA sanāksme

ZRKAC

mājturības un tehnoloģiju skolotāji

I. Līce-Zikmane

D. Pētersone-Gūtmane

31.10.

16.00

Jauniešu atbalsta grupas “Jaunie līderi” nodarbība

ZRKAC

9. – 12. klašu skolēni

L. Damberga

Oktobrī

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestades

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Oktobra beigās

Seminārs “Kas ir lasītprasme un kā to veidot”

ZRKAC

Piecgadīgo, sešgadīgo apmācības skolotāji, 1. kl. skolotāji

I. Dakne

I. Leilande

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

24.10.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne

26.10.

10.00

Darba sanāksme direktora vietniekiem administratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītības pārvalde

G. Auza

N. Bogdanova

A. Baltais

Oktobris

2018. gada izglītības budžeta projekta sastādīšana.

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšana.

Izglītības pārvalde

R. Kupčs

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»