Darba plāni
2017. gada augusts

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

17.08.

10.00

Kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija” 1. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas, sākumskolas pedagogi

D.Pētersone-Gūtmane

18.08.

10.00

Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā  vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu ikgadējā konference

Hotel Radisson Blu

izglītības pārvalžu vadītāji

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

18.08.

10.00

Kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija” 2. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas, sākumskolas pedagogi

D.Pētersone-Gūtmane

21.08.

10.00

Kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija” 3. nodarbība

ZRKAC

pirmsskolas, sākumskolas pedagogi

D.Pētersone-Gūtmane

21.08.

10.00

Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras metodisko apvienību vadītāju informatīvais seminārs „Ievads medijpratībā”

Rīga, LNB

vēstures un sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras MA vadītāji

V. Pirvica

I. Klāva

21.08.

15.30

Sanāksme „Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana Jelgavas izglītības iestādēs”

PII „Kamolītis”

PII „Kamolītis” vadības komanda

G. Auza

A. Bērziņa

22.08.

10.00

Metodisko apvienību vadītāju sanāksme

ZRKAC

MA vadītāji

S.Šabanska

22.08.

10.00

Kursi „21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās”

ZRKAC

7. – 12. klašu audzinātāji

L. Damberga

22.08.

10.00

Kursi „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (IZM iepirkums, IAC) 1. nodarbība

ZRKAC

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi

I. Leilande

22.08.

10.00

Kursi „Balss traucējumu profilakse”
Lektore: Z.Daudziņa

IIAC

izglītības iestāžu logopēdi (iepriekšēja pieteikšanās IIAC centrā)

I. Vanaga

22.08.

14.00

Konference izglītības līderiem „Ceļā uz apzinātu mācīšanos”

Liepājas pilsētas dome

izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki

G. Auza

S. Joma

23.08.

9.00

Izglītības forums „Iespēju tilts 2017 – DARĪT VĒL LABĀK!”

Liepājas koncertzāle „Lielais dzintars”

izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki

G. Auza

S. Joma

23.08.

9.00

Sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai”

Jelgavas 3. sākumskola

Jelgavas 3. sākumskolas vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

J. Skrupskis

23.08.

9.00

Kursi „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem”

ZRKAC

izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

I. Leilande

23.08.

10.00

Kursi „Koučinga metodisko paņēmienu izmantošana komunikācijas procesā”

ZRKAC

pamatskolas pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

23.08.

11.00

Sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstīšanai”

Jelgavas 4. sākumskola

Jelgavas 4. sākumskolas vadības komanda

G. Auza

T.Aleksandrova

A. Lundberga

23.08.

14.30

Sanāksme „Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana Jelgavas izglītības iestādēs”

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Jelgavas Valsts ģimnāzijas vadības komanda

G. Auza

I. Bandeniece

24.08.

10.00

Kursi „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (IZM iepirkums, IAC) 2. nodarbība

ZRKAC

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi

I. Leilande

24.08.

14.00

Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

24.08.

13.00

Izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs „2017./2018. mācību gada darbības prioritātes”

ZRKAC

izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki

G. Auza

T.Aleksandrova

S. Joma

I. Mazūdre

L. Stepanova

25.08.

10.00

Jelgavas pilsētas pedagogu augusta sanāksme

ZRKAC

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogi

G. Auza

S. Šabanska

28.08.

10.00

Konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši"

LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs

bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāji

G. Auza

29.08.

10.00-17.15

Kursi „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” (IZM iepirkums, IAC) 3. nodarbība

ZRKAC

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi

I. Leilande

30.08.

14.00

Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

septembrī

Kursi „Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

08.09.

10.00

Kursi „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” noslēguma nodarbība

ZRKAC

vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi

I. Leilande

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»