Darba plāni
2018. gada janvāris

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

03.01.

10.00

Kursi ”Kā vadīt aktīvo stundu”

Jelgavas Valsts ģimnāzija (Lielā iela 2) 145.kabinets

pedagogi pēc pieteikuma ruta.matrosova@izglitiba.
jelgava.lv

R. Matrosova

03.01.

10.00

Pedagogu profesionālās pilnveides programmas “Metodiskā atbalsta skola” nodarbība

ZRKAC

dalībnieki

S. Šabanska

A. Škinča

03.10

13.00

Seminārs “Pēctecība pārejā no pirmsskolas uz sākumskolu”

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un PII “Zemenīte”, “Kamolītis”, ”Ķipari”, “Kāpēcīši” izglītības speciālisti

S. Joma

04.01.

izbrauc 6.30 no JIP

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi informātikas skolotājiem “IT risinājumi caurviju prasmēm” (A, 6 st.)

Priekuļu tehnikums

informātikas MA skolotāji

A. Prančs

04.01.

9.00

Kursi ,,Izglītojamo ar kustību traucējumiem un stājas vājumu iekļaušana sporta nodarbībās pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs"

Jelgavas 1. internātpamatskola- attīstības centrs

pedagogi pēc pieteikuma liga.gutnika@izglitiba.
jelgava.lv

L. Gutnika

04.01.

9.00

Kursi “Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

04.01.

10.00

Kursi "Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem"

Jelgavas Valsts ģimnāzija (Lielā iela 2) 145.kabinets

pedagogi pēc pieteikuma ruta.matrosova@izglitiba.
jelgava.lv

R. Matrosova

04.01.

nenotiek

10.00

Sporta MA sanāksme

Sporta halle

sporta skolotāji

M. Actiņa

05.01.

9.00

Kursi “Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”

ZRKAC

pedagogi

I. Leilande

05.01.

9.15

Sanāksme par latviešu valodas tiešsaistes olimpiādes 2. posma norisi

ZRKAC

izglītības iestāžu atbildīgie

I. Leilande

05.01.

10.00

Kursi valodu skolotājiem “Mācību saturs un pieeja mūsdienīgas, lietpratīgas izglītības īstenošanai”

Pieteikšanās elektroniski: http://ej.uz/valodujoma

ZRKAC

valodu skolotāji

A. Ozoliņa

I. Leilande

05.01.

10.00

Kursi “Klases kolektīva saliedēšana"

Jelgavas Valsts ģimnāzija (Lielā iela 2) 145.kabinets

pedagogi pēc pieteikuma ruta.matrosova@izglitiba.
jelgava.lv

R. Matrosova

08.01.

14.30

Sanāksme direktoru vietniekiem audzināšanas jomā “Labo darbu festivāls”

ZRKAC

direktoru vietnieki audzināšanas jomā

S. Šabanska

08.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

08.01.

13.10

Ceļojošās izstādes „Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” atklāšana

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

izglītojamie, vecāki, pedagogi

I. Mazūdre

I. Vilkārse

R. Tīrumniece

09.01.

9.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

09.01.

10.00

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vadītāju informatīvā sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītājas

G.Auza

S.Joma

09.01.

10.00

“Lāses kauss” volejbolā

Valgunde

10.-12. klašu komandas

M. Actiņa

09.01.

12.30

Speciālo pedagogu darba sanāksme

IIAC

speciālie pedagogi, skolotāju palīgi

I. Vanaga

09.01.

13.00

Seminārs “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai. Jaunais mācību saturs un pieeja”

ZRKAC

PII vadītāju vietnieces

I. Dakne
A. Jankevica

09.01.

15.00

Mājturības un tehnoloģiju MA sanāksme

ZRKAC

mājturības un tehnoloģiju skolotāji

I. Līce-Zikmane

10.01.

10.00

Franču valodas olimpiāde 5.-12. klasēm

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

5.-12. klašu skolēni

Dz. Aploka

I. Leilande

10.01.

15.00

Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

11.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

12.01.

9.00

Vēstures olimpiāde 9., 12. klasēm

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

9., 12. klašu skolēni

V. Pirvica

D. Pētersone-Gūtmane

13.01.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

Līdz 15.01.

Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS

Izglītības iestādes

direktora vietnieki izglītības jomā

L. Stepanova

15.01.

10.00

Latviešu valodas olimpiāde 8.-9. klasēm

ZRKAC

8.-9. klašu skolēni

I. Klāva

I. Leilande

15.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

16.01.

10.00

Informātikas (programmēšanas) olimpiāde 8.-12. kl.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

8.-12. kl. skolēni

A. Prančs

16.01.

10.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Oranžā bumba” (2002./2003.)

Kandava

Valsts ģimnāzijas (meit.), 4.vidusskolas (zēnu) komandas

M. Actiņa

16.01.

14.00

Seminārs „Kompetenču pieejas izglītībā pamatprinicpi, ar to saistītās pedagoģiskās paradigmas, caurviju prasmes un to īstenošanas iespējas”

Izglītības pārvalde

direktoru vietnieki izglītības jomā

G. Auza
L. Stepanova

15.01.

17.00

Skolēnu domes sanāksme

Jelgavas pilsētas dome

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

17.01.

10.00

ES dabaszinātņu olimpiādes atlase

ZRKAC

skolēni līdz 17 g.v.

D. Pētersone-Gūtmane

17.01.

17.00

Bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts „Mūsu mājā dejo tā”

Jelgavas pilsētas kultūras nams

izglītojamie, vecāki, izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki

G. Auza

I. Mazūdre

A. Skrastiņa

18.01.

10.00

Koovīzija izglītības iestāžu psihologiem

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

18.01.

15.00

Seminārs ”Kompetenču pieeja izglītībā. Mācību jomas, saturs caurviju prasmes, vērtības”

ZRKAC

Latviešu valodas un literatūras skolotāji (LAT1 un LAT2)

I. Klāva

I. Bušmane

18.01

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

19.01.

10.00

Fizikas olimpiāde 9.-12. klasēm

ZRKAC

9.-12. klašu skolēni

B. Daģe

D. Pētersone-Gūtmane

19.-20.01

10:00

Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” (54 st., LU SIIC)

ZRKAC

skolu vadības komandas

S. Vīksna

19.01.

14.00- 17.00

Oxford University Press seminārs "21st Century skills" (Dace Miška)

Pieteikšanās elektroniski: http://ej.uz/oxford_19

ZRKAC

angļu valodas skolotāji

A. Ozoliņa

22.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

23.01.

10.00

Filozofijas olimpiāde 11.-12. klašu

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

11.-12. klašu skolēni

Dz. Aploka

I. Leilande

23.01.

10.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Oranžā bumba” (2006./2007.)

Ķekava

Skolu komandas

M. Actiņa

23.01

13:00

Darba sanāksme izglītības iestāžu logopēdiem

IIAC centrā

Izglītības iestāžu logopēdi

I.Vanaga

23.-24.01.

13.00

Kursi “MS Word pedagoga darbā” 1., 2. nod.

ZRKAC

PII pedagogi pēc pieteikuma

A. Skalde

24.01.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs „Izglītības iestādes pašvērtēšana un ārējā vērtēšana”

Jelgavas 5. vidusskola

skolu direktori

G. Auza

N. Seļiščeva

25.01.

10.10.

Atklātā stunda kristīgajā mācībā “Kā tu celsi savu māju?” (3. kl., sk. Inga Lipāne)

Jelgavas 2. pamatskola

sociālo zinību, kristīgās mācības skolotāji

J. Rjazanceva

25.01.

9.15, 11.00

Jelgavas pilsētas angļu valodas konkurss “Spelling Bee”

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

skolu komandas

A. Ozoliņa

J. J. Horgan

25.01.

13.00

Konkurss “Matemātika ir visapkārt”

Jelgavas Valsts ģimnāzija

6.-7. klašu skolēni

M. Jirgensone D. Pētersone-Gūtmane

25.01.

13.00

Praktisko darbu darbnīca (3. nodarbība)

ZRKAC

pirmsskolas skolotāji

I. Dakne

25.01.

14.00

Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde Volejbols

Sporta halle

1998.-2001. g.dz. jaunieši

M. Actiņa

25.01.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

L. Jurevica

26.-27.01.

pārcelts uz 19.-20.01

10.00

Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” (54 st., LU SIIC)

ZRKAC

skolu vadības komandas

S. Vīksna

27.01.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

29.01.

10.00

Latviešu valodas olimpiāde 11.-12. klasei

ZRKAC

11.-12. klašu skolēni

I. Klāva

I. Leilande

29.01.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

29.01.

Tiks precizēts

Ceļojošās izstādes „Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” atklāšana

Jelgavas 5. vidusskola

izglītojamie, vecāki, pedagogi

I. Mazūdre

N. Seļiščeva

E. Šakurova

30.01.

10.00

Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 6. kl.

Jelgavas 4. sākumskola

6. klašu skolēni

I. Ivanova

I. Leilande

30.01.

13.00

Seminārs “1. pusgada pedagoģiskā darba izvērtējums”

ZRKAC

PII vadītāju vietnieces, skolu direktoru vietnieki (pirmsskolas izglītības programmā)

I. Dakne

S. Joma

30.-31.01.

13.00

Kursi “MS Word pedagoga darbā” 3., 4. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi pēc pieteikuma

A. Skalde

30.01.

14.00

Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde Volejbols

Sporta halle

2002.-2003. g.dz. zēni

M. Actiņa

31.01.

10.00

Ekonomikas olimpiāde 10.-12. klasēm

ZRKAC

10.-12. klašu skolēni

I. Jorniņa

D. Pētersone-Gūtmane

31.01.

10.00

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles basketbolā “Vidusskolu kauss”

Ķekava, Ikšķile

Valsts ģimnāzijas (meitenes), 4. vidusskolas (zēni) komandas

M. Actiņa

Janvārī

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestades

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

23.01.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne

25.01.

10.00.

Darba sanāksme direktora vietniekiem administratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītības pārvalde

G. Auza

N. Bogdanova

A. Baltais

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»