Darba plāni
2018. gada aprīlis

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.04.

12.00

Labās Lieldienas Lediņos

Lediņu ceļš 1, Jelgava

ikviens interesents

I. Jaunzeme

03.04.

Pieteikšanās skolēnu vasaras nodarbinātības programmai izglītības iestādēs

Izglītības iestādes

skolēni no 13 gadiem

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

03.04.

16.00

Sanāksme “Skolēnu līdzdalības un starpskolu sadarbības veicināšana”

Izglītības pārvalde

Jelgavas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu priekšsēdētāji

I. Mazūdre

D. Rijkure

04.04.

11.00

Zemgales reģiona sporta spēles „Drošie un veiklie”

Code

2007.-2008.g.dz. 4.vidusskola, 4.sākumskola

M. Actiņa

04.04.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

04.04.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

skolotāji

I. Leilande

04.04.

Tiks precizēts

X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var!” 1.kārta

Jelgavas 4. vidusskola

zēnu kori

A. Celms

S. Baltiņa

05.04.

Vides objektu un mākslas darbu izstāde “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”. Darbi apskatāmi līdz 12.04.

Jelgavas 1.internātpamatskola –attīstības centrs

ikviens interesents

I. Mazūdre

K. Jankeviča

05.04.

14.00

Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde florbolā

Sporta halle

2002.-2003.g.dz.

M. Actiņa

06.04.

9.00

Angļu valodas olimpiāde 6. klasēm

Jelgavas 5. vidusskola

6. klašu skolēni pēc pieteikuma

A.Ozoliņa I.Leilande

06.04.

10.00

Latvijas Skolu komandu čempionāts badmintonā

Salaspils

skolu komandas

M. Actiņa

06.04.

14.00

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu

5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursa „Dziesmai būt!”

un laureātu koncerta 2. kārta Zemgales novadā

Jelgavas 4. vidusskola

5.-9. klašu, 5.-12.klašu kori

A. Celms

S. Baltiņa

07.04.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

07.04.

10.45

“TOP kauss 2018” volejbolā finālsacensības

Rīga

Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnikuma komandas

M. Actiņa

09.04.

16.00

Fizikas MA sanāksme par diagnosticējošo darbu 11. klasēm

Jelgavas Valsts ģimnāzija (pilī 148. kab.)

fizikas skolotāji

B. Daģe

10.04.

9.30

Jelgavas pilsētas pašvaldības un privāto izglītības iestāžu vadītāju sanāksme “Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību nodrošināšanai izglītības iestādē”

Izglītības pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldības un privāto izglītības iestāžu vadītājas

G. Auza

S. Joma

10.04.

10.00

Pasākums Jelgavas pilsētas 3. klasēm “VIP - Veiksme. Intuīcija. Prāts.”

Jelgavas Tenholoģiju vidusskola

3. klašu skolēnu komandas

S. Zaremba

10.04.

14.00

Jelgavas pilsētas 47. skolēnu spartakiāde florbolā

Sporta halle

1998.-2001.g.dz.

M. Actiņa

10.04.

Skola 2030

15.00

Metodiskā atbalsta skolas nodarbība

ZRKAC

metodiskā atbalsta skolas dalībnieki

S. Šabanska

A. Škinča

10.04.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

11.04.

10.00

Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” darba sanāksme

PII “Rotaļa”

konsultatīvās padomes dalībnieki

G. Auza

S. Joma

I. Putniece

11.04.

10.00

Zemgales reģiona sporta spēles florbolā

Tukuma novads

2004.-2005.dz.g.

M. Actiņa

11.04.

11.00

Latvijas skolu orientēšanās kausa finālsacensības

Brīvdabas muzejs

skolu komandas

M. Actiņa

11.04

13.00

Konkurss dabaszinībās 4. klašu skolēniem “Jaunie pētnieki”

ZRKAC

4. klašu skolēni

D.Birkenbauma

D. Pētersone-Gūtmane

11.04.

13.00

Izglītības iestāžu logopēdu un speciālo pedagogu seminārs “Disleksija” (lektors: psych; paed. D.Bērziņa)

IIC

izglītība iestāžu logopēdi; speciālie pedagogi (iepriekš pietekties, vietu skaits ierobežots)

I. Vanaga

11.04.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

skolotāji

I. Leilande

12.04.

10.00

Konference "Iekļaujoša un atbalstoša skola - zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns"

Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs

pedagogi pēc pieteikuma, https://goo.gl/9X5u5o

G. Bolode

12.04.

10.00

Olimpiāde matemātikā 4. klasēm “Tik vai... cik?”

ZRKAC

4. klašu skolēni

S. Šabanska

D. Pētersone-Gūtmane

12.04.

13.00

Praktisko darbu darbnīca

ZRKAC

PII pedagogi

I. Dakne

12.04.

13.00

Atklātā stunda interešu izglītības programmā “Sižetiskās tautas dejas”

Jelgavas 6. vidusskola

interesenti pēc pieteikuma lila.kiselova@izglitiba
.jelgava.lv

Ļ. Kiseļova

13.04.

10.00

Vācu valodas olimpiāde Zemgales reģiona 8. klasēm

ZRKAC

8. klašu skolēni pēc pieteikuma

T. Dzidzēviča I. Leilande

13.04.

10.00

Latvijas skolēnu 71. spartakiāde florbolā

Ķekava

skolu komandas

M.Actiņa

13.-14.04.

Pēc grafika

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa noslēguma seminārs

Jelgavā pēc darba kārtības

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas pedagogi

A. Stankeviča

14.04.

10.00

Skolēnu sacensības stafetēs 2.-5. klasēm “Uzmanību! Starts!”

Tartu, Igaunija

Jelgavas 4.vidusskolas komanda

M. Actiņa

16.04.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

17.04.

13.00

Festivāls “Varavīksnes draudzības tilts”

Jelgavas 6. vidusskola

uzaicinātie deju kolektīvi

Ļ. Kiseļova

17.04.

14.00

Seminārs “Izglītības iestādes direktora vietnieka līdzdarbība pašvērtēšanas un ārējās vērtēšanas procesā”

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

direktora vietnieki audzināšanas jomā

I. Mazūdre

I. Radčenko

18.04.

13.00

Seminārs PII vadītājiem un vietniekiem “Iekļaujošā izglītība pirmsskolas izglītības iestādē”

ZRKAC

PII vadītāji un vietnieki

I. Dakne

18.04.

14.00

Seminārs “Valdorfpedagoģijas pieeja un metodes lasītprasmes apguvei”

ZRKAC

sākumskolas un 5-6-gadīgo bērnu apmācības skolotāji pēc pieteikuma

I. Leilande

18.04.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

skolotāji

I. Leilande

19.04.

Izbrauc 8.15

Zemgales reģiona latviešu valodas un literatūras olimpiāde 4. klasei

Bauska

4. klašu skolēni pēc pieteikuma

I. Leilande

19.04.

Tiks precizēts

X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var!” 2.kārta Zemgales novadā

Jelgavas 4. Vidusskola

zēnu kori

A. Celms

S. Baltiņa

19.04.

14.00

Seminārs “Kā cilvēks iemācās lasīt” 1. gr.

ZRKAC

1. klašu un 5-6-gadīgo bērnu apmācības skolotāji pēc pieteikuma

M. Teika

I. Dakne

I. Leilande

19.04.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

20.04.

10.00

Reģionālā angļu valodas olimpiāde 6. klasēm

Jelgavas 4. sākumskola

6. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Ozoliņa I.Leilande

20.04.

14.00

Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu darbiniekiem”

ZRKAC

izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

I. Leilande

21.04.

10.00

Konkurss pirmsskolas grupu komandām "Putnu pavasaris"

Jelgavas 2.pamatskola

Jelgavas 2.pamatskola, PII "Lācītis", "Zīļuks", "Zvaigznīte"

J. Ševčenko

21.04.

11.00

Radošās darbnīcas “Aizraujošā zinātne”

Jelgavas 6. vidusskola

4.-5.klašu skolēni, vecāki pēc pieteikuma

A. Mināte

23.04.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

24.04.

10.00

Zemgales reģiona sporta spēles futbolā

ZOC

skolu komandas

M. Actiņa

24.04.

10.00

Zinātnes centra AHHAA viesošanās Jelgavā

ZRKAC

skolēni pēc pieteikuma

S. Šabanska

24.04.

Izbrauc 11.30 no Jelgavas 2. pamat
skolas

Konkurss Jelgavas pilsētas skolu 6.klašu komandām "Putnu pavasaris" Pieteikties: jelena.rjazanceva@izglitiba
.jelgava.lv

Atpūtas komplekss “Grantiņi”

Jelgavas pilsētas 6.klašu komandas

J. Rjazanceva

24.04.

12.30

Izglītības iestāžu speciālo pedagogu darba sanāksme

IIAC

izglītības iestāžu speciālie pedagogi un skolotāju palīgi

I. Vanaga

24.04.

16.00

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

D. Rijkure

25.04.

10.00

Skolu direktoru darba sanāksme

Izglītības pārvalde

skolu direktori

G. Auza

25.04.

11.00

Atklātās stundas literatūrā 10. klasē (I. Bušmane, L. Silova)

Jelgavas 6. vidusskola

Latviešu valodas un literatūras skolotāji pēc pieteikuma anita.minate@izglitiba.
jelgava.lv

I. Leilande

I. Bušmane

25.04.

Izbrauc 11.30

Pieredzes apmaiņas brauciens uz PII “CreaKids”

Rīga

PII vadītāji un vietnieki

I. Dakne

25.04.

15.30

Angļu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

skolotāji

I. Leilande

26.04.

10.00

Pieredzes seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem “Izglītības sistēma un izglītības kvalitātes monitorings Skotijā”

PII “ Kāpēcīši”

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

S. Joma

26.04.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu kovīzija

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

26.04.

Skola 2030

14.00

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

Jelgavas Valsts ģimnāzija (pils,145.kab.)

Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 4. Vidusskolas, Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra, PII ”Kamolītis” vadības komandas

I. Bandeniece

E. Slokenberga

27.04.

10.00

Reģionālā angļu valodas olimpiāde 8. (7.), 11. (10.) klasēm

Jelgavas Valsts ģimnāzija

8. (7.), 11. (10.) klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Ozoliņa I.Leilande

27.04

12.00

Latvijas skolēnu 71. spartakiāde pavasara krosa stafetēs

Rīga

skolu komandas

M. Actiņa

27.04.

16.30

Jauniešu atbalsta grupas “Jaunie līderi” salidojums

ZRKAC

“Jauno līderu” dalībnieki

L. Damberga

28.04.

Latvijas Lielā talka

Jelgavas pilsētas izglītības iestādes

skolēni, izglītības iestāžu darbinieki

G. Auza

Izglītības iestāžu vadītāji

28.04.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

30.04.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. klašu skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

03.04. -11.05.

Skola 2030

Konkursa “Laiks iespējām” dalībnieku vadīto stundu vērošana

Izglītības iestādes

konkursa dalībnieki

S. Bukbārde

I. Leilande

Aprīlis

Valsts pārbaudes darbu grafiku sagatavošana

Izglītības pārvalde

L. Stepanova

Aprīlis

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

Izglītības iestāžu vadītāji

Aprīlis

Atbalsta pasākumi izglītības iestādes akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas Amatu vidusskola

direktori

G. Auza

I. Mazūdre

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

17.04.

9.00

Pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

24.04.

10.00

Darba sanāksme direktora vietniekiem administratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītības pārvalde

G. Auza

O. Vagale

A. Baltais

24.04.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»