Piedāvājumi

  iiac  

Logopēds :

- bērnu pirmsrunas un psihomotorās attīstības izvērtēšana ar Minhenes funkcionālās  attīstības diagnostikas metodi;

- pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas izvērtēšana;

- skolas vecuma bērnu runas un rakstu valodas izvērtēšana;

- ieteikumi runas un valodas attīstībai;

- runas un valodas novērtēšanas ziņojumu  sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Psihologs:

- bērnu agrīnās attīstības izvērtēšana ar  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi;

- pirmsskolas un skolas vecuma bērnu diagnostika

- bērna gatavības skolai izvērtēšana;

- konsultācijas  vecākiem un pedagogiem;  

- atzinumu sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Speciālists speciālās izglītības jautājumos:

  - bērnu agrīnās attīstības izvērtēšana ar  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi;

 - pirmsskolas bērnu attīstības  izvērtēšana;

 - skolas vecuma  zināšanu   izvērtēšana;                                                      

 - konsultācijas izglītības iestāžu  speciālistiem un vecākiem;

 - izpētes rezultātu izvērtēšanas dokumenta  sagatavošana pašvaldības un valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.