Interešu izglītības iestādes
  Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”
  Jelgavas Ledus sporta skola
  Jelgavas specializētā peldēšanas skola
  Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola