Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

1


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

2

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2017. gada septembri
Vārds, Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja 1416.22
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 1875.35
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 1049.16
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 1037.36
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 1084.08
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 1079.23
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 940.41
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 1018.41
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1984.77
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1636.10
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1503.99
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1557.59
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1698.83
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 820.38
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 2242.73
Kristīne Golberga Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1100.12
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1765.55
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1750.90
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1375.84
Ilze Miklaševica Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1383.83
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 972.06
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 785.74
Natela Seliščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 2012.37
Iraida Novicka Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 651.55
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 1614.88
Ludmila Stūre Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 662.52
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 1657.14
Žanna Kļeščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 649.20
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 1458.71
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 1917.56
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 1746.79
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 1672.25
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 1698.91
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 1696.12
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 839.93
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 2008.08
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 1732.36
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 1682.87
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 1159.02
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 591.08
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 1227.66
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 1901.49
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 1623.49
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 1525.02
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 1613.95
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 664.65
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 1654.36
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 2123.28
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1402.69
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1441.49
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1547.48
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1440.45
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 747.06
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 1745.59
Ringolds Aveniņš Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 1317.13
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 1242.61
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 1565.79
Līga Gutnika Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 980.38
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 1780.20
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 1552.87
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 1589.35
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 944.15
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 1475.18
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 1657.34
Ligita Melngaile Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 1344.71
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 778.69
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 1385.24
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 613.36
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 1527.04
Larisa Sauka Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 850.25
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 431.57
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 620.83
Linda Spalva Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 409.13
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 822.15
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 586.07
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 734.42
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 1931.43
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1241.52
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1548.26
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1624.87
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 538.10
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1013.76
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 822.04
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 714.95
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 453.76
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 699.47
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 565.12
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 532.73
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 664.49
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 524.60
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 535.36
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 692.95
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 557.12
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 574.51
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 783.37
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 521.81
Ilze Lauberga - Čuda Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 667.24
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 668.58
Guna Salcēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 556.03
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 611.02
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 748.99
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 475.53
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 530.66
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 658.99
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 523.16
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 528.96
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 748.99
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 523.16
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 475.53
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 743.20
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 605.37
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 672.09
Kristīne Politere Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 565.12
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 692.95
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 557.12
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 527.91
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 789.92
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 527.91
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 692.26

* izmaksātā aprēķinātā atalgojuma summa

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»