Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

1


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

2

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)Amatpersonām izmaksātais atalgojums
Par 2017. gada jūliju
Vārds, Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja 2105.67
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 792.08
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 761.91
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 839.41
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 760.86
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 808.20
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 1405.33
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 772.07
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 985.01
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 919.43
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 896.86
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 894.47
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1050.40
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 782.48
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 962.37
Ilona Blūma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 924.78
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 929.50
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 933.73
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 735.97
Ilze Liepiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 369.27
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 914.92
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 850.86
Natela Seliščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 827.86
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 808.19
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 829.88
Žanna Kļeščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 649.20
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 724.62
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 904.45
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 843.89
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 801.42
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 793.31
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 790.56
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 843.68
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 951.40
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 836.88
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 785.44
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 535.26
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 591.08
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 751.07
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 923.99
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 761.88
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 786.57
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 664.65
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 808.45
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 896.60
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 924.18
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 915.19
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 983.94
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 945.69
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1079.99
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 965.19
Ringolds Aveniņš Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 584.77
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 780.42
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 933.99
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 975.21
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 808.35
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 848.77
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 530.66
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 751.91
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 769.26
Aleksandrs Lazarevs Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietnieks 735.52
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 706.52
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 613.36
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 823.09
Inga Zudiļina Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 634.24
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 431.57
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 893.78
Linda Spalva Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 503.10
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 842.39
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 829.98
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 730.22
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 945.14
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 777.14
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 830.71
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 921.82
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 538.10
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1007.50
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 842.00
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 710.68
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 453.63
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 693.09
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 563.81
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 532.73
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 658.06
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 526.30
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 757.73
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 691.87
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 560.67
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 523.62
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 789.19
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 773.73
Vizma Vītola Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 659.62
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 668.49
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 617.78
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 713.96
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 481.37
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 546.72
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 662.86
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 523.39
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 572.42
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 746.11
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 522.15
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 740.96
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 741.88
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 604.11
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 918.99
Kristīne Lece Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 569.95
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 696.83
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 557.59
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 813.98
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 708.26
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 527.91
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 603.99

* izmaksātā aprēķinātā atalgojuma summa

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»