Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

1


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

2

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2017. gada decembri
Vārds, Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvalde vadītāja 1416.22
Sarmīte Joma Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 964.61
Tija Aleksandrova Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1037.18
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 1086.71
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 930.09
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 1001.22
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 760.86
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 999.97
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 910.18
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 925.58
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1075.08
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1245.60
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1202.46
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1061.36
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1187.36
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 820.38
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 1040.42
Kristīne Golberga Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 926.85
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1346.77
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1341.21
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 867.49
Ilze Miklaševica Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1261.16
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 775.71
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 847.54
Natela Seliščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 2012.37
Iraida Novicka Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 705.60
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 871.74
Ludmila Stūre Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 754.41
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 920.25
Žanna Kļeščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 649.20
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 745.45
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 1021.08
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 1009.64
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 775.77
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 803.71
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 797.47
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 843.68
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 1105.78
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 984.75
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 896.61
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 637.49
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 591.08
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 1159.70
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 991.82
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 818.70
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 874.51
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 809.15
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 664.65
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 849.58
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 1130.91
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1167.00
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1174.78
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1255.28
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1173.75
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 747.06
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 959.95
Raimonds Žaggers Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 779.59
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 1038.86
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 1023.37
Līga Gutnika Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 1256.04
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 962.71
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 828.58
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 854.71
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 655.49
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 853.90
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 896.69
Ligita Melngaile Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 845.13
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 517.50
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 834.40
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 613.36
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 733.77
Larisa Sauka Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 759.79
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 235.72
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 844.18
Linda Spalva Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 502.21
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 1141.09
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 586.07
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 1053.35
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 1063.10
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 752.92
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1065.17
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1095.64
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 538.10
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1028.28
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 822.04
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 714.95
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 453.76
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 737.52
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 565.12
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 532.73
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 664.49
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 516.71
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 535.36
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 0.00
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 557.12
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 527.91
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 777.41
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 521.81
Ilze Lauberga - Čuda Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 667.24
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 663.11
Guna Salcēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 556.03
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 611.16
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 750.12
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 475.53
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 530.66
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 658.99
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 523.16
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 528.96
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 748.99
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 523.16
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 475.53
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 738.53
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 605.37
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 672.09
Kristīne Politere Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 570.32
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 692.95
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 393.88
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 568.16
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 789.92
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 527.91
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 692.26

* izmaksātā aprēķinātā atalgojuma summa

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»