Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

ien2018


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

izd2018

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)

darbinieku algas pieejamas šeit: http://jip.jelgava.lv/algas


Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2018. gada martu
Vārds. Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvalde vadītāja 1507.44
Sarmīte Joma Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1094.42
Tija Aleksandrova Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1110.01
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 998.93
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 850.24
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 918.74
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 815.74
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 920.62
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 660.31
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 832.45
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1129.36
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1022.29
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 995.34
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1014.21
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1132.63
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1280.31
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 1192.36
Kristīne Goldberga Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1013.66
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1117.65
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1219.99
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 828.36
Ilze Miklaševica Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1159.14
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 746.67
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 621.59
Natela Seliščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 1146.42
Iraida Novicka Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 717.86
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 575.90
Ludmila Stūre Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 630.38
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 853.01
Žanna Kļeščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 687.49
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 741.78
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 1080.26
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 849.03
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 787.60
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 749.46
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 798.26
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 885.40
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 1120.57
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 881.10
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 809.71
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 604.94
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 650.4
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 754.16
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 1010.44
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 786.35
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 790.22
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 776.48
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 718.51
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 816.67
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 769.43
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 942.23
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 950.28
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1030.28
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 949.21
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 791.74
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 85.91
Raimonds Žaggers Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 817.82
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 846.14
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 895.78
Līga Gutnika Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 851.80
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 1056.00
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 875.26
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 911.35
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 557.50
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 827.38
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 946.16
Ligita Melngaile Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 717.83
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 447.10
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 807.30
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 650.77
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 725.22
Larisa Sauka Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 801.16
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 253.95
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 948.62
Lelde Liepa-Liepiņa Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 544.95
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 755.21
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 325.10
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 661.30
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 1084.09
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 554.78
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 857.67
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 894.89
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 566.51
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 999.63
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 580.43
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 752.56
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 500.39
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 812.50
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 617.99
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 575.52
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 723.52
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 578.82
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 582.22
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 0.00
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 608.87
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 571.76
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 827.60
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 565.79
Ilze Lauberga - Čuda Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 482.10
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 722.51
Guna Salcēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 604.61
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 665.28
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 795.33
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 552.58
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 571.31
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 712.65
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 577.71
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 150.00
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 795.70
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 578.28
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 519.36
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 787.60
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 657.01
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 715.00
Kristīne Politere Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 587.74
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 756.76
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 596.70
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 613.78
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 843.61
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 572.61
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 764.01

* izmaksātā aprēķinātā atalgojuma summa

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»