Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

1


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2017. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

2

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2016) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2017. gada maiju
Vārds, Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja 1416.22
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 786.01
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 722.66
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 766.55
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 760.86
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 804.94
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 713.68
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 782.48
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 980.23
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 916.66
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 890.17
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 896.55
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1042.29
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 782.48
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 951.04
Ilona Blūma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 927.02
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 929.07
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 932.18
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 747.06
Ilze Liepiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 300.76
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 993.54
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 847.54
Natela Seliščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 808.72
Jeļena Golmeistere Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 695.23
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 898.57
Inesa Rikovska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 1529.96
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 813.28
Žanna Kļeščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 649.20
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 843.04
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 923.97
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 854.60
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 813.07
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 812.70
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 809.90
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 1143.25
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 939.66
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 815.33
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 776.93
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 530.80
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 874.25
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 743.92
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 917.04
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 767.83
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 759.90
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 760.62
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 664.65
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 798.71
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 889.71
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 908.63
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 899.12
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 971.42
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 931.74
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 747.06
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 959.95
Ringolds Aveniņš Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 584.77
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 731.31
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 1043.81
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 953.53
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 749.80
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 841.08
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 778.43
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 688.99
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 760.86
Aleksandrs Lazarevs Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietnieks 775.65
Inga Ozola Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 345.32
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 437.16
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 734.97
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 628.68
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 821.24
Inga Zudiļina Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 668.19
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 431.57
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 746.99
Linda Spalva Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 503.10
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 817.33
Lāsma Krasņikova Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 586.07
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 729.59
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 959.87
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 781.50
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 827.55
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 924.22
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 538.10
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1093.22
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 822.03
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 733.21
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 453.76
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 699.47
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 565.12
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 792.29
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 664.49
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 524.60
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 535.36
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 692.95
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 506.28
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 548.77
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 783.45
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 521.81
Vizma Vītola Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 538.37
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 668.49
Liene Kolodejeva Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 515.78
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 611.16
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 708.74
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 475.53
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 588.81
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 658.99
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 537.19
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 528.96
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 748.99
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 523.16
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 475.53
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 743.20
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 605.37
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 672.09
Kristīne Lece Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 565.12
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 692.95
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 557.12
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 568.16
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 702.95
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 773.57
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 605.37

* izmaksātā aprēķinātā atalgojuma summa

 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»