Sākums Par mums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

ien2018


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2018. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

izd2018

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem  (EUR)

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem   (EUR)

darbinieku algas pieejamas šeit: http://jip.jelgava.lv/algas


Amatpersonām izmaksātais atalgojums
par 2018. gada jūniju
Vārds. Uzvārds Iestāde Ieņemamais amats atalgojums*
Gunta Auza Jelgavas Izglītības pārvalde vadītāja 1798.93
Sarmīte Joma Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1094.42
Tija Aleksandrova Jelgavas Izglītības pārvalde vadītājas vietniece 1110.01
Valentīna Maido Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktore 1012.00
Ināra Radčenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 852.16
Kaspars Antonevičs Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 1104.50
Viktors Griščenko Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietnieks 815.74
Antra Dunce Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 929.96
Aija Treija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 674.38
Santa Zaremba Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola direktores vietniece 835.40
Inese Bandeniece Jelgavas Valsts ģimnāzija direktore 1096.48
Alda Spirģe Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 1055.47
Ilze Liepa-Nagle Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 999.01
Marita Asarīte Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietniece 999.90
Arvīds Prančs Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 1141.57
Artūrs Strods Jelgavas Valsts ģimnāzija direktores vietnieks 894.40
Agris Celms Jelgavas 4.vidusskola direktors 1204.28
Kristīne Goldberga Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 962.33
Irēna Sitņikova Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1108.68
Sanita Baltiņa Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1160.48
Aija Puste Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 843.23
Ilze Miklaševica Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 1116.42
Liena Celma Jelgavas 4.vidusskola direktora vietniece 756.94
Juris Šenbergs Jelgavas 4.vidusskola direktora vietnieks 1256.45
Natela Seļiščeva Jelgavas 5.vidusskola direktore 1141.22
Iraida Novicka Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 692.11
Tatjana Grencione Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 818.38
Ludmila Stūre Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 691.26
Ella Šakurova Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 862.31
Žanna Kleščinska Jelgavas 5.vidusskola direktores vietniece 1008.38
Aleksandrs Smirnovs Jelgavas 5.vidusskola direktores vietnieks 720.91
Ilze Arbidāne Jelgavas 6.vidusskola direktors 1062.59
Anita Mināte Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 849.03
Ineta Bušmane Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 793.56
Ļiļa Kiseļova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 806.78
Viktorija Tihonova Jelgavas 6.vidusskola direktora vietniece 803.42
Andrejs Koniševs Jelgavas 6.vidusskola direktora vietnieks 885.40
Ināra Keiša Jelgavas 2.pamatskola direktore 1131.12
Jeļena Ševčenko Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 916.07
Jeļena Rjazanceva Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 834.60
Jeļena Stepanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 583.08
Ella Okulova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 666.61
Solvita Romanova Jelgavas 2.pamatskola direktores vietniece 772.86
Juris Skrupskis Jelgavas 3.sākumskola direktors 1016.31
Daiga Miķelsone Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 750.21
Alise Skrupska Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 737.09
Ingrīda Siliņa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 768.72
Jadviga Losa Jelgavas 3.sākumskola direktora vietniece 1048.80
Andrejs Soroka Jelgavas 3.sākumskola direktora vietnieks 816.11
Agita Lundberga Jelgavas 4.sākumskola direktore 1172.97
Rolita Patmalniece Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 998.39
Aija Kuķalka Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 981.57
Ginta Upīte Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 1077.89
Daiga Kravale Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 996.14
Olga Parafjanoviča Jelgavas 4.sākumskola direktores vietniece 791.74
Gunda Balode Jelgavas 1.internātpamatskola direktore 1066.42
Raimonds Žaggers Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietnieks 988.56
Ginta Strade Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 846.14
Dace Ekša Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 848.43
Līga Gutnika Jelgavas 1.internātpamatskola direktores vietniece 873.99
Larisa Simkina Jelgavas 2.internātpamatskola direktore 1058.26
Larisa Naumova Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 880.75
Gunta Paslauska Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietniece 917.88
Kaspars Tiltiņš Jelgavas 2.internātpamatskola direktores vietnieks 557.50
Inga Silineviča Jelgavas 2.internātpamatskola direktora vietniece 842.26
Edīte Bišere Jelgavas Amatu vidusskola direktore 912.59
Ligita Melngaile Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 458.44
Astra Klāsena Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 453.03
Zigrīda Feldmane Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 697.76
Nadežda Lāce Jelgavas Amatu vidusskola direktores vietniece 986.48
Brigita Preisa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktore 709.02
Larisa Sauka Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 801.16
Ārija Siliņa Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola direktores vietniece 266.40
Ilze Jaunzeme Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda" direktore 941.54
Lelde Liepa - Liepiņa Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 620.49
Māris Kalniņš Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietnieks 742.09
Zane Leikuma Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda” direktores vietniece 782.74
Ilze Vilkārse Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktore 1096.14
Elīna Apsīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 567.88
Marita Andersone Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 857.67
Ritma Tīrumniece Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 908.87
Ilze Miezīte Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 829.08
Dzintra Aploka Jelgavas Spīdolas ģimnāzija direktores vietniece 1007.12
Anda Stankeviča Jelgavas Mākslas skola direktore 932.94
Ilze Emse-Grīnberga Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 755.54
Aiga Dzerkale Jelgavas Mākslas skola direktores vietniece 712.98
Ilze Putniece Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītāja 801.95
Anita Kupste Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 627.52
Kristiāna Pētermane Jelgavas p.i.i. "Rotaļa" vadītājas vietniece 591.84
Mudīte Gavrilko Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītāja 728.98
Vera Sīle Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietniece 585.17
Maija Stepiņa Jelgavas p.i.i. "Zemenīte" vadītājas vietnieks 582.22
Vēsma Bērtule Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītāja 742.47
Sandra Kārkliņa Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 610.91
Žanna Romānova Jelgavas p.i.i. "Sprīdītis" vadītājas vietniece 571.76
Zane Koroļčuka Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītāja 830.61
Mārīte Jansone Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 836.11
Ilze Lauberga-Čuda Jelgavas p.i.i. "Pasaciņa" vadītājas vietniece 716.00
Kristīne Šabovica Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītāja 725.20
Guna Salcēviča Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 631.96
Aivija Lastiņa Jelgavas p.i.i. "Vārpiņa" vadītājas vietniece 667.93
Inga Donova Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītāja 798.61
Benita Graudiņa Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 766.47
Ludmila Kudreņicka Jelgavas p.i.i. "Zīļuks" vadītājas vietniece 572.97
Agrita Loca Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītāja 704.71
Agita Rasiņa Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 603.65
Natālija Arseņenko Jelgavas p.i.i. "Gaismiņa" vadītājas vietniece 641.63
Sandra Nāckalne Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītāja 803.75
Santa Zgrunda Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 583.79
Daiga Šurma Jelgavas p.i.i. "Lācītis" vadītājas vietniece 519.36
Lāsma Lipiņa Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītāja 793.68
Agita Kolča Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 662.48
Sanita Kalnišķe Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 692.33
Kristīne Politere Jelgavas p.i.i. "Kāpēcīši" vadītājas vietniece 509.35
Anita Bērziņa Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītāja 748.28
Māra Teika Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 116.52
Mārīte Nordena Jelgavas p.i.i. "Kamolītis" vadītājas vietniece 613.78
Antra Zorenberga Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītāja 856.30
Aigars Sviķis Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietnieks 0
Jolanta Tomasa Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 751.95
Gita Ozola Jelgavas p.i.i. "Ķipari" vadītājas vietniece 649.44
 
«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»