Maksas pakalpojumi

Pielikums

Jelgavas pilsētas domes

27.09.2018. lēmumam Nr.__

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu

maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojums

Vienība

Cena bez PVN euro

Atbrīvojumi

no pakalpojuma maksas

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde”

maksas pakalpojumi

1.1.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālista (psihologs, logopēds, speciālais pedagogs) konsultācija

1 stunda

12.58

100% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni

1.2.

Bērna pedagoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana

1 atzinums

16.02

1.3.

Bērna psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana

1 atzinums

21.36

1.4.

Bērna logopēdiskā izpēte un atzinuma sagatavošana

1 atzinums

16.02

1.5.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas izbraukuma sēde citas pašvaldības administratīvajā teritorijā

1 stunda

22.83

1.6.

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu izbraukuma izglītojoša nodarbība (bez transporta izmaksām) citas pašvaldības administratīvajā teritorijā

1 stunda

20.83

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumi

2.1.

Dalības maksa par interešu izglītības programmas apguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Mākslas skola” un Jelgavas bērnu un jauniešu centrā „Junda”

1 mēnesis

7.11*

100% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši

2.2.

Dalības maksa Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes organizētā informatīvi izglītojošajā pasākumā citas pašvaldības speciālistam

1 stunda personai

Minimālā maksa 2.15**

2.3.

Mācību telpas noma izglītības iestādē

100% apmērā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

2.3.1.

Telpas platība līdz 20 m2

1 stunda

1.24

2.3.2.

Telpas platība no 20 - 40 m2

1 stunda

2.92

2.3.3.

Telpas platība no 40 – 60 m2

1 stunda

4.83

2.3.4.

Telpas platība virs 60 m2

1 stunda

6.75

2.4.

Sporta zāles noma izglītības iestādē, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi “Jelgavas 2.internātpamatskola”

1.100% apmērā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes.

2.100% apmērā Jelgavas administratīvajā teritorijā reģistrētas invalīdu biedrības - sporta nodarbībām.

2.4.1.

Telpas platība līdz 350 m2

1 stunda

13.38

2.4.2.

Telpas platība virs 350 m2

1 stunda

21.71

2.5.

Sporta zāles noma Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas 2.internātpamatskola”

1 stunda

21.73

100% apmērā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes - izglītojamo mācību procesa nodrošināšanai

2.6.

Aktu vai sporta zāles noma pirmsskolas izglītības iestādē

2.6.1.

Telpas platība līdz 70 m2

1 stunda

6.92

2.6.2.

Telpas platība virs 70 m2

1 stunda

12.48

2.7.

Aktu zāles noma izglītības iestādē, izņemot pirmsskolas izglītības iestādi

2.7.1.

Telpas platība līdz 250 m2

1 stunda

8.66

2.7.2.

Telpas platība virs 250 m2

1 stunda

12.41

2.8.

Datorklases noma izglītības iestādē

1 stunda

19.38

2.9.

Dzērienu un uzkodu tirdzniecības automāta nomas vieta

1 mēnesis

18.69

2.10.

Karsto dzērienu tirdzniecības automāta nomas vieta

1 mēnesis

35.45

2.11.

Inventāra noma telpu nomniekiem

2.11.1.

Mūzikas centra noma

1 stunda

0.24

2.11.2.

Portatīvā datora noma

1 stunda

1.07

2.11.3.

Interaktīvās tāfeles noma

1 stunda

2.67

2.11.4.

Projektora noma

1 stunda

1.04

2.12.

Peldbaseina noma vai apmeklējums ārpus izglītības iestādes mācību procesa

2.12.1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Rotaļa”

2.12.1.1.

Peldbaseina apmeklējums bērnam līdz 3 gadiem kopā ar pieaugušo peldēšanas speciālista vadībā

1 stunda

6.69

50% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem

2.12.1.2.

Peldbaseina apmeklējums bērnam līdz 7 gadiem peldēšanas speciālista vadībā

1 stunda

3.35

2.12.2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcīši”

2.12.2.1.

Peldbaseina apmeklējums bērnam līdz 12 gadiem peldēšanas speciālista vadībā

1 stunda

2.90

2.12.2.2.

Peldbaseina apmeklējums bērnam līdz 12 gadiem kopā ar pieaugušo peldēšanas speciālista vadībā

1 stunda

5.80

50% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem

2.12.3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas 6.vidusskola”

2.12.3.1.

Peldbaseina noma

1 stunda

76.28

2.12.3.2.

Peldbaseina celiņa noma

1 stunda

19.07

2.12.3.3.

Peldbaseina apmeklējums personai

1 stunda

3.18

1. 100% apmērā:

1.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” darbinieki, kuri nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (personai viena stunda nedēļā);

1.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi (personai viena stunda nedēļā).

2. 50% apmērā - Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, pensionāri un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

2.12.3.4.

Abonements personai

(10 apmeklējumi, katrs 1 stundu)

10 stundas

26.49

2.12.3.5.

Abonements Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, pensionāriem un personām ar I vai II invaliditātes grupu

(10 apmeklējumi, katrs 1 stundu)

10 stundas

13.25

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

„Jelgavas 4.vidusskola” maksas pakalpojumi

3.1.

Koncertzāles noma (bez apskaņošanas aparatūras)

1 stunda

54.47

3.2.

Koncertzāles noma (ar apskaņošanas aparatūru)

1 stunda

67.82

3.3.

Nomas vieta ieejas hallē

1 stunda

4.76

4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

“Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs” maksas pakalpojumi

4.1.

Gultasvietas īre

ar gultas veļu

4.1.1.

1 diennakts

5.40

4.1.2.

1 mēnesis

70.00

5.

Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās izglītības iestādes

„Jelgavas Amatu vidusskola” maksas pakalpojumi

5.1.

Mācību frizētavas pakalpojumi

5.1.1.

Matu krāsošana:

5.1.1.1.

saknes

personai

5.05

5.1.1.2.

īsi mati (ar vienkāršo matu griezumu)

personai

6.91

5.1.1.3.

īsi mati (ar matu modeļgriezumu)

personai

7.61

5.1.1.4.

pusgari mati

personai

9.07

5.1.2.

Matu krāsošana ar klienta matu krāsu:

5.1.2.1.

saknes

personai

2.42

5.1.2.2.

īsi mati

personai

2.80

5.1.2.3.

pusgari mati

personai

4.01

5.1.3.

Matu balināšana:

5.1.3.1.

saknes

personai

3.91

5.1.3.2.

īsi mati

personai

4.44

5.1.4.

Matu balināšana ar cepurīti:

5.1.4.1.

īsi mati

personai

4.73

5.1.4.2.

pusgari mati

personai

5.41

5.1.5.

Matu balināšana ar foliju:

5.1.5.1.

īsi mati

personai

3.31

5.1.5.2.

pusgari mati

personai

4.56

5.1.5.3.

gari mati

personai

6.92

5.1.6.

Ķīmiskie ilgviļņi ar griešanu un veidošanu:

5.1.6.1.

īsi mati

personai

4.20

5.1.6.2.

pusgari mati

personai

5.37

5.1.6.3.

gari mati

personai

6.50

5.1.7.

Daļēji ķīmiski ilgviļņi ar griešanu un veidošanu

personai

4.07

5.1.8.

Sieviešu matu griezumi:

5.1.8.1.

pamatgriezums

personai

0.80

5.1.8.2.

kombinētais griezums

personai

1.22

5.1.8.3.

modeļgriezums

personai

1.66

5.1.8.4.

griezums ar karstajām šķērēm

personai

4.27

5.1.9.

Vīriešu matu griezumi:

5.1.9.1.

pamatgriezums

personai

0.80

5.1.9.2.

modeļgriezums

personai

1.66

5.1.9.3.

griezums ar karstajām šķērēm

personai

3.24

5.1.9.4.

bārdas aplīdzināšana

personai

0.72

5.1.10.

Matu veidošana ar lokšķērēm:

5.1.10.1.

pusgari mati

personai

3.88

5.1.10.2.

gari mati

personai

4.73

5.1.11.

Matu taisnošana ar taisnotāju:

5.1.11.1.

pusgari mati

personai

2.85

5.1.11.2.

gari mati

personai

3.31

5.1.12.

Matu veidošana ar fēnu:

5.1.12.1.

īsi mati

personai

1.14

5.1.12.2.

pusgari mati

personai

1.46

5.1.12.3.

gari mati

personai

2.07

5.1.12.4.

matu veidošana ar fēnu vīriešiem

personai

0.67

5.1.13.

Matu uztīšana uz ruļļiem:

5.1.13.1.

īsie mati

personai

0.90

5.1.13.2.

pusgari mati

personai

1.23

5.1.13.3.

gari mati

personai

1.54

5.1.14.

Vakara frizūra

personai

5.06

5.1.15.

Bizīšu pīšana:

5.1.15.1.

afrikāņu bizīte

1 vienība personai

1.29

5.1.15.2.

franču bizīte

1 vienība personai

2.04

5.1.16.

Matu mazgāšana:

5.1.16.1.

īsi mati

personai

0.57

5.1.16.2.

pusgari mati

personai

0.72

5.1.16.3.

gari mati

personai

0.83

5.1.17.

Matu putas:

5.1.17.1.

īsi mati

personai

0.22

5.1.17.2.

pusgari mati

personai

0.37

5.1.17.3.

gari mati

personai

0.52

5.1.18.

Matu želeja:

5.1.18.1.

īsi mati

personai

0.31

5.1.18.2.

pusgari mati

personai

0.59

5.1.18.3.

gari mati

personai

0.86

5.1.19.

Matu vasks:

5.1.19.1.

īsi mati

personai

0.36

5.1.19.2.

pusgarie mati

personai

0.68

5.1.19.3.

garie mati

personai

1.00

5.1.20.

Matu laka:

5.1.20.1.

īsi mati

personai

0.49

5.1.20.2.

pusgari mati

personai

0.67

5.1.20.3.

gari mati

personai

0.98

5.1.21.

Fiksators:

5.1.21.1.

īsi mati

personai

0.29

5.1.21.2.

pusgari mati

personai

0.43

5.1.21.3.

gari mati

personai

0.61

5.2.

Vizāžistu mācību pakalpojumi

5.2.1.

Dienas grims (make-up)

personai

3.00

5.2.2.

Vakara grims (make-up)

personai

3.56

5.3.

Ēdināšanas pakalpojumi

5.3.1.

Maize

1 kg

4.74

5.3.2.

Maizīte ar riekstu pildījumu

1 vienība

0.50

5.3.3.

Maizīte ar vārītā krēma pildījumu

1 vienība

0.52

5.3.4.

Pankūkas

1 kg

2.77

5.3.5.

Speķa pīrādziņš

1 vienība

0.21

5.3.6.

Hamburgers

1 vienība

0.73

5.3.7.

Augļu plātsmaize

1 kg

4.50

5.3.8.

Biezpiena plātsmaize

1 kg

4.98

5.3.9.

Torte

1 kg

8.37

5.3.10.

Kliņģeris

1 kg

5.36

5.3.11.

Kēkss

1 kg

4.07

5.3.12.

Sviesta cepumi ar riekstiem

1 kg

6.34

5.3.13.

Piparkūkas

1 kg

4.38

5.3.14.

Mazās banketa uzkodas

1 vienība

0.58

5.3.15.

Aukstā uzkoda ar zivi

1 vienība

0.70

5.3.16.

Aukstā uzkoda ar gaļu, gaļas izstrādājumiem

1 vienība

0.58

5.3.17.

Aukstā uzkoda ar augļiem

1 vienība

0.41

5.3.18.

Aukstā uzkoda ar sieru

1 vienība

0.46

5.3.19.

Siera plate

1 kg

9.57

5.3.20.

Siera salāti

1 kg

3.74

5.3.21.

Zivju salāti

1 kg

5.99

5.3.22.

Pikantie dārzeņu salāti

1 kg

5.27

5.3.23.

Salāti ar kūpinātu gaļu

1 kg

6.24

5.3.24.

Kafija

150 g

0.58

5.3.25.

Tēja

200 ml

0.28

5.3.26.

Sula

200 ml

0.28

5.3.27.

Kafijas pauze

personai

4.00

5.3.28.

Zupa (soļanka)

250 ml

0.91

5.3.29.

Zupa

250 ml

0.89

5.3.30.

Pamatēdiens (zivs) ar piedevām

1 porcija

9.60

5.3.31.

Pamatēdiens (cūkgaļa) ar piedevām

1 porcija

6.91

5.3.32.

Pamatēdiens (liellopu gaļa) ar piedevām

1 porcija

7.22

5.3.33.

Pamatēdiens (vistas vai tītara gaļa) ar piedevām

1 porcija

7.04

5.3.34.

Deserts (panna cota)

1 porcija

1.34

5.3.35.

Deserts (biezpiena krēms)

1 porcija

1.89

5.3.36.

Saldējums

1 l

7.97

5.3.37.

Galdu uzklāšana, novākšana un apkalpošana

1 stunda

11.67

5.4.

Dalības maksa meistarklasē

1 stunda personai

Minimālā maksa 3.06***

5.5.

Telpu noma

5.5.1.

Degustācijas zāles noma

1 stunda

11.95

5.5.2.

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu ražošanas darbnīcas noma

1 stunda

3.65

5.5.3.

Konditorejas izstrādājumu laboratorijas noma

1 stunda

11.85

5.5.4.

Vingrošanas zāles noma

1 stunda

13.61

6.

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes

„Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”” maksas pakalpojumi

6.1.

Dalības maksa

dienas nometnē

1 diena

16.00*

1. 100% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes (personas), kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statuss****.

2. 50% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni.

6.2.

Dalības maksa

diennakts nometnē

1 diennakts

Minimālā maksa

32.89*

100% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes (personas), kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statuss****

6.3.

Nometnes “Lediņi” pakalpojumi

6.3.1.

Nometnes teritorijas apmeklējums (bez baseina izmantošanas)

1 stunda personai

0.83

1.100% apmērā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes - izglītojamo mācību procesa nodrošināšanai un izglītības, kultūras un sporta pasākumiem.

2. 100% Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām****.

6.3.2.

Nometnes teritorijas noma slēgtam pasākumam

(bez baseina izmantošanas)

1 stunda

49.59

6.3.3.

Baseina apmeklējums

1 stunda

personai

1.66

100% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām mācību procesa nodrošināšanai****.

6.3.4.

Gultas vietas noma ar

gultas veļu

1 diennakts

personai

4.55

6.4.

Ieejas biļetes cena vai dalības maksa iestādes organizētos pasākumos*****

personai

Minimālā maksa

1.00******

7.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipari” maksas pakalpojumi

7.1.

Dabas vides estētikas studijas noma

1 stunda

7.53

7.2.

Sāls istabas apmeklējums (bērnam līdz 12 gadiem)

30 minūtes

2.18

100% apmērā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie un pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst speciālo izglītības programmu

7.3.

Sāls istabas apmeklējums bērnam līdz 12 gadiem kopā ar pieaugušo

30 minūtes

4.36

Piezīmes.

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu.

** Lektora atalgojums tiek aprēķināts katram pasākumam individuāli.

*** Izdevumi meistarklasei nepieciešamajiem materiāliem tiek aprēķināti katrai meistarklasei atsevišķi un tiek iekļauti dalības maksā.

**** Finansējums paredzēts no Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālā budžeta.

***** Pakalpojuma cenu aprēķina saskaņā ar apstiprināto pasākuma budžetu.

****** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta “b” un “c” apakšpunktu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes

„Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja G.Auza

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 01.11.2018.