Par mums

  img_0467

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” ir Jelgavas pilsētas domes izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.
Darbības mērķi ir:

 • organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgām iniciatīvām;
 • veicināt un nodrošināt izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem pozitīvu attieksmju, personības īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai;
 • sekmēt Iestāžu telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu, finanšu resursu racionālu apsaimniekošanu un piesaisti;
 • atbalstīt Iestāžu vadītājus Iestādes attīstības un kolektīvam izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai.

Pārraudzībā ir Jelgavas pilsētas pašvaldības:

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • vispārējās izglītības iestādes;
 • speciālās izglītības iestādes;
 • profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
 • interešu izglītības iestādes;
 • profesionālā izglītības iestāde.

Metodiskā pārraudzībā ir Jelgavas pilsētas privātās:   attels1

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • vispārējās izglītības iestādes;
 • interešu izglītības iestādes.

Nolikums

Logo:

  jip_logo_b   logo6

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28.11.2017.