Sākums Pirmsskolas izglītība Pirmskolu rinda Aktualitātes  
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2014. g. 13. augustā

1. Pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei reģistrēti 2619  pieteikumi, no tiem 1693   pieteikumos kā vēlamais norādīts 2014./2015. mācību gads .

2. Reģistrēti 39 iesniegumi, vietas piešķiršanai ārpus kārtas saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 3. daļas 12.1-12.8.  punktu.

3. Reģistrēti 36 iesniegumi vietas maiņai pirmsskolas izglītības programmas apguvei uz citu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

4. Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, uz 2014./2015. mācību gadu ir brīvas 38 vietas pirmsskolas izglītības programmā (programmas kods 01011111):

2008

2009

2010

2011

2012

2013

KOPĀ

Gaismiņa

5

1

6

Kamolītis

0

Ķipari

1

5

6

Lācītis

2

1

3

6

Pasaciņa

2

1

2

5

Rotaļa

1

2

1

2

2

1

9

Sprīdītis

2

1

3

Vārpiņa

0

Zemenīte

1

2

2

Kopā

7

15

5

4

3

4

38

   un 27 vietas speciālās pirmsskolas izglītības  programmās:

Spec. progr.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

KOPĀ

Pasaciņa 01015411

 7

3

 

17

Rotaļa  01015311

 4

4

Sprīdītis
01015511
01015111

 

3

 

1

1

 

5

02025521
01015121

 

 

1

 

 

 

1

Kopā

27

Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija nolemj:

1. Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas 13 (trīspadsmit) bērnus saskaņā ar 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 3. daļas 12.1-12.8.  punktu (1.pielikums);

2. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 12. punktu uzņemt no reģistra 25 (divdesmit piecus) bērnus (2. pielikums).

3. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 23. punktu nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes maiņu 2 (diviem) bērniem (3. pielikums).

4. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 16. punktu nosūtīt paziņojumu vecākiem par vietas piešķiršanu, nosakot termiņu - 2014.gada 27. augusts paziņojuma apstiprināšanai vai noraidīšanai.

5. Informēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas par Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas 2014.gada 13.augusta lēmumu par vietu piešķiršanu.

6. Uzdot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām informēt komisiju par brīvajām vietām iestādēs līdz 2014.gada 28. augustam.

7. Nākošo komisijas sēdi sasaukt 2014.gada 20. augustā.