Sākums Pirmsskolas izglītība Pirmskolu rinda Aktualitātes  
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2014. g. 27. augustā

Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, uz 2014. gada 27.augustu vēl ir brīvas 19 vietas pirmsskolas izglītības programmā (programmas kods 01011111) un 19 vietas speciālās pirmsskolas izglītības  programmās 2014./2015.mācību gadā.

Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija nolemj:

1.Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ārpus kārtas 9 (deviņus) bērnus saskaņā ar 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 3. daļas 12.1-12.8.  punktu (1.pielikums);

2. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 12. punktu uzņemt no reģistra 11 (vienpadsmit) bērnus, tajā skaitā – 10 (desmit) obligātajā sagatavošana pamatizglītības apguves uzsākšanai  (2. pielikums).

3. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 23. punktu nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes maiņu 4 (četriem) bērniem.

4. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 14-4. „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 16. punktu nosūtīt paziņojumu vecākiem par vietas piešķiršanu, nosakot termiņu - 2014.gada 10.septembris paziņojuma apstiprināšanai vai noraidīšanai. Lai nodrošinātu  bērnu iekļaušanu pirmsskolas izglītības programmā uz jaunā mācību gada sākumu, lūgt vecākiem izdarīt izvēli un apstiprināt vai noraidīt piedāvājumu jau līdz 29.09.2014.

5. Informēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas par Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas 2014.gada 27.augusta lēmumu par vietu piešķiršanu.

6. Uzdot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām informēt komisiju par grupu komplektāciju līdz 2014.gada  12. septembrim.