Sākums Pirmsskolas izglītība Pirmskolu rinda  
Pirmsskolu rindas aktualitātes
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2012. g. 20. septembrī
Pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei reģistrēts 2000 pieteikumi, no tiem 987 pieteikumos 2012./2013. mācību gads norādīts kā vēlamais iestāšanās gads.

Reģistrēti 47 iesniegumi vietas piešķiršanai ārpus kārtas saskaņā ar Jelgavas domes 22.12.2011. saistošo noteikumu Nr. 11-27 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 2. daļas 2.2.13. un 2.2.15. punktiem.

Reģistrēti 71 iesniegumi vietas maiņai pirmsskolas izglītības programmas apguvei uz citu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

 

Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, uz 2012./2013. mācību gadu ir brīvas 28 vietas pirmsskolas izglītības programmā (programmas kods 01011111):

 Iestāde / dz.g.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

Gaismiņa

0

Lācītis

2

2

3

2

9

Vārpiņa

2

1

3

Zemenīte

0

Kamolītis

3

3

2

7

Rotaļa

0

Sprīdītis

1

1

Pasaciņa

1

3

4

Ķipari

2

2

4

8

8

6

3

2

2

28

Lasīt tālāk...
 
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2012. g. 3. septembrī

 1 Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, uz 2012./2013. mācību gadu ir brīvas 19 vietas pirmsskolas izglītības programmā (programmas kods 01011111):

 Iestāde / dz.g.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

Gaismiņa

 

Lācītis

 

Vārpiņa

1

2

3

Zemenīte

1

2

1

4

Kamolītis

 

Rotaļa

 

Sprīdītis

2

4

6

Pasaciņa

1

5

6

Ķipari

 

5

13

 

 

1

 

19

Lasīt tālāk...
 
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2012. g. 27. augustā

1. Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, uz 2012./2013. mācību gadu ir brīvas 16 vietas pirmsskolas izglītības programmā (programmas kods 01011111):

 Iestāde / dz.g.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

Gaismiņa

1

 

Lācītis

 

Vārpiņa

2

2

1

 

Zemenīte

3

 

Kamolītis

 

Rotaļa

 

Sprīdītis

 

Pasaciņa

5

1

1

 

Ķipari

 

2

10

 

1

2

1

16

Lasīt tālāk...
 
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2012. g. 20. augustā

Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, uz 2012./2013. mācību gadu ir brīvas 22 vietas pirmsskolas izglītības programmā:

 Iestāde / dz.g.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

Gaismiņa

1

3

1

1

6

Lācītis

0

Vārpiņa

2

3

5

Zemenīte

2

2

Kamolītis

1

1

2

Rotaļa

0

Sprīdītis

2

2

1

5

Pasaciņa

1

1

Ķipari

1

1

6

9

3

3

1

0

22

Lasīt tālāk...
 
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2012. g. 4. jūlijā

Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, pirmsskolas izglītības programmas apguvei uz 04.07.2012 ir brīvas 14 vietas vispārējās pirmsskolas izglītības programmās uz 2012./2013. mācību gadu:

 Iestāde / dz.g.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

Gaismiņa

0

Lācītis

0

Vārpiņa

0

Zemenīte

1

1

Kamolītis

1

1

Rotaļa

0

Sprīdītis

1

5

6

Pasaciņa

2

1

3

6

Ķipari

0

3

1

5

1

4

0

14

Lasīt tālāk...
 
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2012. g. 11. jūnijā

Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, pirmsskolas izglītības programmas apguvei 2012./2013. mācību gadā bija plānots uzņemt 361 bērnu. Uz 11.06.2012 ir brīvas 87 vietas vispārējās pirmsskolas izglītības programmās uz 2012./2013. mācību gadu:

 Iestāde / dz.g.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

Gaismiņa

7

8

15

Lācītis

2

2

2

6

12

Vārpiņa

2

4

1

4

11

Zemenīte

4

2

2

8

Kamolītis

7

5

12

Rotaļa

5

5

Sprīdītis

1

10

3

3

17

Pasaciņa

1

5

1

7

Ķipari

0

3

15

19

15

23

12

87

Lasīt tālāk...
 
Informācija par JIP vietu sadales komisijas sēdi 2012.g. 15.maijā

Saskaņā ar datiem uz 2012. gada 7. maiju pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei uz 2012./2013. gadu reģistrēti Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni:

 Dzimšanas gads/skaits

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

 

3

57

274

392

417

80

1283

Pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, atbilstoši katras iestādes nolikumam, pirmsskolas izglītības programmas apguvei 2012./2013. mācību gadā plānots uzņemt 361 bērnu:

 Iestāde / dz.g.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kopā

Gaismiņa

 

10

2

21

3

 

36

Lācītis

     

4

4

20

28

Vārpiņa

5

10

2

3

17

4

41

Zemenīte

 

5

2

 

20

4

31

Kamolītis

 

10

18

9

20

16

73

Rotaļa

     

5

40

 

45

Sprīdītis

 

1

28

8

14

4

55

Pasaciņa

   

1

10

34

4

49

Ķipari

 

1

 

2

   

3

 

5

37

53

62

152

52

361

Lasīt tālāk...
 
Datu konsolidācija 2012

Izraksts no Jelgavas pilsētas pašvaldības vietu sadales komisijas 02.05.2012. lēmuma ( Protokols nr. 5)

  1. Veikt pašvaldības bērnu reģistra pirmsskolas izglītības apguvei datu apstrādi un, saglabājot pieteikumu pirmreizējo reģistrācijas datumu, konsolidēt vienotā rindā Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu komplektācijai 2012./2013. mācību gadā tos 720 pieteikumus, kuros 2011./2012.mācību gads ir uzrādīts kā pirmsskolas izglītības apguves uzsākšanas gads, bet bērni nav uzņemti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, un 693 pieteikumus, kuros jau sākotnēji 2012./2013. mācību gads norādīts kā vēlamais pirmsskolas izglītības apguves uzsākšanai.
  2. Vietu piešķiršanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 2012./2013. mācību gadam apstrādāt 1413 aktuālos pieteikumus.
  3. askaņā ar Jelgavas domes 22.12.2011. saistošo noteikumu nr.11-27 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” 2.daļas 2.2.6 punktu veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektāciju 2012./2013. mācību gadam.
  4. Nākošo komisijas sēdi sasaukt 2012.gada 15.maijā plkst.8.15
 
2012. gada 1. februārī stājās spēkā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 11-27

2012. gada 1. februārī stājās spēkā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr. 11-27 „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kas nosaka:

  1. pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;
  2. kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētajām privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – privātās izglītības iestādes), sniedzot pirmsskolas izglītības pakalpojumus.

Lasīt tālāk...
 
Izraksts  no Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas sēdes protokola  Nr.6

Izraksts  no Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas sēdes protokola Nr.6 Jelgavā, 2011. gada  13.jūnijā
Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija nolemj:

Lasīt tālāk...
 
«SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas»