Sākums Pirmsskolas izglītība Pirmskolu rinda  
Pirmsskolu rindas aktualitātes
Izraksts no12.05.2011. Jelgavas izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas sēdes protokola Nr.5

1. Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 3 bērnus saskaņā ar Jelgavas domes 27.11.2008. saistošo noteikumu Nr.08 – 28 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 2.daļas 2.9.1. punktu

2. Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 9 bērnus saskaņā ar Jelgavas domes 27.11.2008. saistošo noteikumu Nr.08 – 28 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 2.daļas 2.9.2. punktu

3. Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 16 bērnus saskaņā ar Jelgavas domes 27.11.2008. saistošo noteikumu Nr.08 – 28 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 2.daļas 2.9.6. punktu 

4. Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 9 bērnus saskaņā ar Jelgavas domes 27.11.2008. saistošo noteikumu Nr.08 – 28 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 2.daļas 2.9.7. punktu

5. Uzņemt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 563 bērnus saskaņā ar Jelgavas domes 27.11.2008. saistošo noteikumu Nr.08 – 28 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 2.daļas 2.6. punktu

6. Saskaņā ar Jelgavas domes 27.11.2008. saistošo noteikumu nr.08 – 28 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 2.daļas 2.7. punktu sagatavot paziņojumu vecākiem par vietas piešķiršanu, nosakot termiņu - 2011.gada 31. maijs paziņojuma apstiprināšanai vai noraidīšanai
 
Datu konsolidācija 2011

Izraksts no 28.04.2011. Jelgavas izglītības pārvaldes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisijas lēmuma ( Protokols Nr. 4):

1.Veikt datu konsolidāciju un apvienot pašvaldības bērnu reģistrā reģistrētos 972  pieteikumus, kuros 2010. gads ir uzrādīts kā vēlamais laiks pirmsskolas izglītības uzsākšanas laiks, ar 766 pieteikumiem, kuros kā vēlamais pirmsskolas izglītības apguves uzsākšanas laiks norādīts 2011. gads, saglabājot pieteikumu pirmreizējās reģistrācijas datumu.

2. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektēšanu 2011./2012. mācību gadam veikt   saskaņā ar Jelgavas domes 27.11.2008. saistošo noteikumu Nr.08 – 28 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 2.daļas 2.6.punktu.

 
«SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas»