Apmeklējuma reģistrācija - Jelgavas Centra pamatskola

Bērna dati:
Vecāka dati:Datu apstādes mērķis: Izglītības iestādes apmeklējuma pieteikšana, lai iesniegtu iesniegumu bērna reģistrēšanai 1.klasē.
Nodrošināt vienmērīgu bērnu likumisko pārtāvju ierašanos Izglītības iestādē, lai tiktu ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi.