Apmeklējuma reģistrācija

Bērna dati:


Vecāka dati:

Piekrītu datu apstrādei
Datu apstādes mērķis: Izglītības iestādes apmeklējuma pieteikšana, lai iesniegtu iesniegumu bērna reģistrēšanai 1.klasē.
Nodrošināt vienmērīgu bērnu likumisko pārtāvju ierašanos Izglītības iestādē, lai tiktu ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi.