Sākums  

  

liigo2018-1

Raksts ir arhīvā (31.03.2017.)

Skolēnu nodarbinātība 2017.gada vasarā

  645837925 Lai sniegtu atbalstu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajām ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā, vairāk kā 440 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra audzēkņiem  vecumā no 13 līdz 17 gadiem un18 gadus veciem audzēkņiem ar īpašām vajadzībām tiek piedāvāta iespēja strādāt Jelgavas  pilsētas  iestādēs, uzņēmumos  un kapitālsabiedrībās, veicot savam vecumam atbilstošus darbus.
13 un 14 gadus vecus audzēkņus plānots iesaistīt darbā 4 stundas dienā divas nedēļas mēnesī,  bet 15,16,17 gadīgus audzēkņus- 6 stundas dienā trīs nedēļas mēnesī. 18 gadus veciem audzēkņiem ar īpašām vajadzībām plānots strādāt 6 stundas dienā 3 nedēļas mēnesi. 


Audzēkņiem, kuri vēlas strādāt vasaras periodā, savā izglītības iestādē vai Jelgavas bērnu  sociālās aprūpes centrā no š.g. 3. – 28. aprīlim jāiesniedz pieteikums un vecāku vai aizbildņu apliecinājums.
Vērtējot pieteikumus, priekšrocības darba piedāvājumiem tiks dota audzēkņiem ar pozitīvu  attieksmi pret darbu, ja  nav nodarbināts pie cita darba devēja un atbilst vismaz vienam no vērtēšanas  kritērijiem:

  • ir labas sekmes un uzvedība;
  • ir aizbildnībā;
  • ir no daudzbērnu ģimenes ( ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni);
  • ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki.

Audzēkņu pieteikumus izvērtēs izglītības iestāžu un aprūpes centra direktoru  izveidotas vērtēšanas komisijas ,kuras  arī apstiprinās nodarbinātībā iesaistīto audzēkņu sarakstus.
Pieteikuma anketa un apliecinājums elektroniski pieejami zemāk pielikumā un Jelgavas pilsētas domes mājas lapā www.jelgava.lv

Pieteikuma anketa

Apliecinājums