Raksts ir arhīvā (04.09.2013.)

Vēl var pieteikties skolas piederumu pabalstam

  attels1 Līdz 2013. gada 30.septembrim, vēršoties ar iesniegumu Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, var pieteikties pabalstam skolas piederumu iegādei un brīvpusdienām. Pieprasījuma iesniegumus Sociālo lietu pārvaldes 104. vai 106. kabinetā var iesniegt pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12.

Pirmdienās un trešdienās apmeklētāji tiek pieņemti rindas kārtībā, bet otrdienās un ceturtdienās – pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties iespējams Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā.

Pabalsts skolas piederumu iegādei 40 latu apmērā tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. Bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanas programmu, tās apmērs ir 20 lati. Pieprasījuma pieteikumus var iesniegt līdz 30. septembrim. Skolas piederumus par pašvaldības nodrošinātajām dāvanu kartēm iespējams iegādāties veikalos «Kanclers», «Arga» un «Zvaigzne ABC» grāmatnīcā.
Savukārt brīvpusdienām var pieteikties visa mācību gada garumā. Tās tiek piešķirtas uz pusgadu, un nākamajā gadā vai mācību otrajā pusgadā pieprasījums tiek pagarināts.
Minētos pašvaldības pabalstus piešķir skolēniem no ģimenēm, kurās ir darbspējas vecuma personas un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 90 latus; ja ģimenē ir skolēni, bet nav darbspējīgu personu un ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 140 latus; ja skolēns dzīvo aizbildņa ģimenē, kurā ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 160 latus. Pabalstus piešķir ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā adresē. Lai pieprasītu pabalstu, ģimenei jāiesniedz aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija un iesniegums. Ja kāds ģimenes loceklis strādā, jāiesniedz arī ienākumus apliecinoši dokumenti un, ja nepieciešams, papildu dokumenti, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas.


Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē