Aptauja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība no 2024.gada 1.septembra uzsāks Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansēta projekta “Atbalsts privātā pirmskolas izglītības pakalpojuma iegādei” Nr. 4.3.6/6./1/24/A/003 īstenošanu.  Projektu īstenos trīs mācību gadus: 2024./2025.;  2025./2026.  un  2026./2027. un pirmsskolas izglītības programmas apguve 2020. un 2019.gadā dzimušajiem bērniem  tiks finansēta par projekta līdzekļiem ( t.i. – vecākiem būs jāmaksā tikai par ēdināšanu).

Atbilstoši pašvaldības veiktā iepirkuma rezultātiem, projekta īstenošana tiks uzsākta divās Jelgavas privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs:

  1. SIA ”Mītavas Elektra” pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” (Vaļņu ielā 6)
  2. SIA “ Edgars un Tamāra” pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” (Pērnavas ielā 16)

 

Iesaistīšanās projektā nozīmē, ka:

Lai pašvaldība varētu optimāli plānot un veikt nepieciešamās darbības projekta īstenošanas uzsākšanai, lūdzam paust viedokli un atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Vai Jūs iesaistītos projektā un sava bērna turpmākām izglītības gaitām izvēlētos kādu no iepirkuma rezultātā izvēlētajām privātajām izglītības iestādēm?